"Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme! Han er trofast som kaller dere, han skal òg gjøre det." 1 Tess 5,23.

Jeg vil ta med litt mer fra min broder i Herren, som jeg siterte litt fra i går.

"Vi mennesker er satt sammen av ånd, sjel/sinn og legeme. Jeg vil prøve å forklare hvordan det virker inn på våre liv og vandring. Det jeg vil legge trykk på, er hvordan de virker sammen.

Ånden er den delen  som har evne til å få kontakt med Gud.

Sjelen/sinnet er den delen som har forbindelse med både ånden og legemet. I vår sjel ligger underbevisstheten, tanker, meninger, forstand, erfaringer, sinne, gode og dårlige minner.

Legemet er den delen som fungerer gjennom våre fysiske sanser.

Nå vil jeg belyse hva som skjer når en person tar imot Jesus som sin herre og frelser.

2 Kor 5,17:  "Derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt!"

Her kan det oppstå en misforståelse. Jeg tok imot Jesus og ble en ny skapning, men oppdaget at alt var ikke blitt nytt. Jeg hadde de samme tankene, og mitt legeme hadde fortsatt smerter. Min kunnskap om forskjellige ting, var også den samme.
I den senere tid har jeg fått undervisning om Ånd, Sjel og Legeme. Det har velsignet meg og jeg vil prøve å gi det videre.
Det som skjedde når vi ble nye skapninger, var at vår ånd ble fullstendig ny. Det innebærer at alt det Jesus gjorde for oss på Golgata, bor nå i oss i vår ånd. Jesus betalte vår syndegjeld, helbredet våre legemer, han ble også fattig for at vi ikke skulle mangle noe. Alt vi trenger til liv og tjeneste har vi derfor i Jesus Kristus.
Nå er spørsmålet hvordan blir dette levende og virksomt i mitt liv?
Vi trenger å se at Gud har lagt alt vi trenger, ned i vår ånd.  Vår oppgave blir å forløse det, det gjør vi ved å tro det og takke for det.  Vi trenger ikke be om å få det vi allerede har fått."

"For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg selv er fullt ut kjent. " 1 Kor 13,12

Ha en god helg !