"Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt." 3 Joh 2

Jeg avslutter med flere "klipp" fra min broder i Herren, som jeg siterte i dagens drypp fredag :
"Vi leser i bibelen om alle de løfter Gud har gitt oss, fremgang, seier, kraft, og helbredelse. Vår himmelske far mener det Han sier og holder det Han lover. Dersom disse løfter i ordet ikke virker i og gjennom oss, må det være noe som stenger det ute.Det er på dette område vår sjel kommer på banen.
Vi leser ordet som det er et speil, men mange ganger glemmer vi hva vi så. Det har med at vår sjel ikke er helt enig med det vi ser i speilet/ordet. Vår sjel har altfor mange innvendinger og feile tanker og
feilaktige opplysninger om ordet.
 
1 Tess 5,23 : "Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!"
 
Joh 3,6: "Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er Ånd."
 
Du kan derfor ikke kontakte din ånd gjennom følelser eller din fysiske kropp. Jeg tror denne
sannheten er viktig å belyse. Dersom vi ikke forstår dette kan vi bli frustrert, når vi leser at den kraft (Ef.1: 18-20)som reiste Jesus opp fra de døde bor også i oss. Vi ser det står i Ordet, men vi kjenner ikke virkningen i vårt legeme.
Det vi trenger å gjøre er å speile oss i Guds ord igjen og igjen, dvs. meditere på ordet så vår sjel blir enig med hva speilet/ordet sier, hva vi har og hva vi er i Ham. Når vår sjel blir fornyet, så vil den bli enig med ånden i oss, og da vil Guds løfter virke i og gjennom oss. Denne sannhet er blitt en vikelighet i
mitt liv. Jeg trenger ikke lenger be om helbredelse eller velsignelse for jeg har det allerede.Alle Guds løfter har fått sitt ja og amen i Kristus Jesus.
Vår sjel er som en ventil som lukker opp eller stenger igjen den informasjon vi får, enten fra vår ånd eller vårt legeme. Vår kropp sier kanskje jeg er syk, denne informasjon går så til vår sjel, dersom vår sjel er fornyet til å lyde Guds ord, da vil den svare tilbake, ikke bry deg, du er helbredet ved Jesu sår. Dersom vår sjel ikke er fornyet, da vil den svare kroppen, ja du har det vondt, men jeg kan ikke hjelpe deg, prøv en doktor om han kan gi deg noen medisiner.
 
Dersom vi kristne ikke har kunnskap om ånd, sjel og legeme blir vi dominert av hva vi kan se, smake, høre, lukte, føle istedenfor av Guds Ord. Dette er våre fysiske sanser. Da vi ble født på ny ble det liv i våre åndelige sanser og de trenger vi å trene på og utvikle. Jeg vil minne deg på noen løfter i Bibelen som du kan speile deg i, som en ny skapning, med nye gener. Du vet at Jesu blod var det middel som frelste deg.
Det er mange løfter som er gitt deg og meg, men det viktigste er å møte Jesus/Gud hver morgen
i ordet og bønnen slik Jesus møtte sin far. Der fikk Jesus sine daglige oppdrag. Han ble da ledet i de ferdiglagte gjerninger. Denne mulighet har Han gitt oss, ved å være ledet av Den Hellige Ånd."
 
Jesus sier i Matt 17,20:      "..... Sannelig sier jeg dere: Om dere har tro som et sennepsfrø,
kan dere si til dette fjellet: Flytt deg herfra og dit! Og det skal flytte seg. Og ingen ting skal være umulig for dere."