"Da talte Jesus til folket og til disiplene sine og sa: På Mose stol sitter de skriftlærde og
fariseerne. Alt som de sier til dere, skal dere derfor gjøre og holde. Men gjør ikke etter gjerningene deres. For de sier det, men de gjør det ikke." Matt 23,1.3.

Jesus holder tale til sitt jødiske folk og sine disipler i dagens drypp. Han påpeker at på Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. De har det øverste lære-og lederansvaret i menigheten. Derfor sier
Jesus at folket og hans disipler skulle gjøre alt og holde det som de sa til dem, men de skulle ikke gjøre etter deres gjerninger. Grunnen til det var at de sa noe, men gjorde noe annet.
 
Tenk deg tanken! Jesus er Guds sønn og vet at Moses fikk sine oppdrag fra hans Far. Så alt det som skriftene inneholdt var sant og skulle da holdes av folket.Så kommer Jesus til vår jord, hvor han hører og ser hvorledes de utfører sine verv som Guds representanter. Det han opplever og ser gjør han opprørt. Han sier bl.a. følgende om dem:
 
- "De binder sammen tunge byrder og lesser dem på menneskenes skuldrer, men selv vil de ikke røre dem med en finger. Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av menneskene. De gjør bønneremmene sine brede og sine minnedusker store. De vil gjerne ha hedersplassene i gjestebudene og de fremste setene i synagogene,få hilsninger på torgene og bli kalt rabbi av menneskene. Men dere skal ikke la
dere kalle rabbi, for én er deres mester, men dere er alle brødre.
Og dere skal ikke kalle noen på jorden far, for én er deres Far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere lærere, for én er deres lærer, Messias. Men den største blant dere skal være tjener for de andre. Den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, skal opphøyes.
- Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som stenger himlenes rike for menneskene! Selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn. Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som eter opp enkers hus, og for et syns skyld holder lange bønner. Derfor skal dere få dess strengere dom.
- Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som farer omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger. Og når han er blitt det, gjør dere ham til et helvetes barn, to ganger verre enn dere selv! Ve dere, blinde veiledere, som sier: Om noen sverger ved templet, så betyr det ingen ting, men sverger han ved gullet i templet, da er han bundet av eden. Dårer og blinde! Hva er størst: Gullet, eller templet som helliger gullet? Og: Det å sverge ved alteret er ingen ting, men den som sverger ved offergaven som ligger på alteret, han er bundet. Dere blinde! Hva er størst: Gaven, eller alteret som helliger gaven?
Derfor, den som sverger ved alteret, han sverger ved det og ved alt det som ligger på det. Og den som sverger ved templet, sverger både ved det og ved ham som bor i det. Og den som sverger ved himmelen, han sverger ved Guds trone og ved ham som sitter på den.
- Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gir tiende av mynte og anis og karve, men lar ugjort det som veier tyngre i loven: rettferd, barmhjertighet og troskap. Dette burde gjøres, og det andre ikke forsømmes. Blinde veiledere! Dere avsiler myggen, men sluker kamelen!
-Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som gjør beger og fat rene utvendig, men innvendig er de fulle av rov og urenhet. Du blinde fariseer! Rens først begeret og fatet innvendig, så at også det utvendige blir rent! Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som ligner kalkede graver som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet. Slik synes også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendig er dere fulle av hykleri og lovløshet." Matt 4,4-28.

Hva tror dere Jesus vil si til våre forvaltere i dag om deres liv og lære ? Jeg tror nok han vil bruke flere "Ve" uttrykk om hvordan de leser Guds ord, for siden å tolke dem bort fra Guds forordning. Men
forskjellen med datidens jødiske folk og vi som lever i dag er at vi har som har blitt født på nytt, har Jesus i våre hjerter, og utfra det er vi ansvarlige for livet vi lever. Men Paulus sier i Ef 4,11-14 at Gud, også for oss : 
".... ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme,inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep."
 
Så da må en være obs på at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av
hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep.