"Så sendte de til ham noen av fariseerne og herodianerne for å fange ham i ord. De kom og sa til ham: Mester, vi vet at du er sannferdig. Du bryr deg ikke om hva noen sier, og gjør ikke forskjell på folk, men lærer Guds vei i sannhet. Si oss: Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke? Skal vi betale eller ikke betale?"Mark 12,13-14.
 
Hva ville du har sagt til dem om du skulle fått en slik fin attest? De som kom til Jesus la vekt på at han var sannferdig, var korrekt i sin opptreden overfor andre og framfor alt han gjorde ikke forskjell
på folk, men lærte folket Guds veier i sannhet.De som kom hadde fått oppdraget med å gå til Jesus av "kirkerådet" , de var ute etter å fange ham i ord, for da kunne de ta livet av ham. Jesus ble jo mer og mer populær i folket pga at han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres
skriftlærde.
Dette ble kattepinen for de skriftlærde, for hvordan skulle de få Jesus av veien, hvilken metode skulle de bruke, slik at de fikk ro i rekkene sine igjen.
En av metodene deres var å få Jesus til å svare imot skriften, da kunne de felle ham på det. Derfor hadde de nå sendt noen fra to andre leirer i deres midte, nemlig fariseere og herodianere, de hadde ikke samme syn på sakene i dagliglivet, men for å lure Jesus til å gå i fella, det var de enige om.
Men Jesus skjønte deres hykleri og sa til dem: "Hvorfor frister dere meg? Kom hit med en denar så jeg får se på den!"
De ga ham da en. Og han sa til dem: "Hvem har sitt bilde og sin påskrift her?"
De sa da til ham at det var keiseren det var bilde av på denaren. Jesus sa da til dem: "Gi keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er!"
Da undret de seg meget over ham, for et slikt svar hadde de ikke ventet av ham. Og de var ikke i stand til å fange ham i ord i folkets påhør.
Men Lukas skriver i 20 kap om enda en fristelse som Jesus ble servert av noen saddukeere, de som nekter for at det er en oppstandelse. Nå skulle de bevise for alle at de hadde rett i sitt syn. De hadde diktet opp en historie omkring 7 mann og 1 kvinne, hvor kvinnen hadde giftet seg hele 7 ganger. Ingen
av de 7 mennene hun hadde hatt ga hun noen barn før de døde. Til slutt døde kvinnen også. Nå var saddukeerne kommet til essens i sin planlegging mot Jesus. De stillte da følgende spørsmål til ham:
"Hvem av dem skal så ha kvinnen til kone i oppstandelsen? De har jo alle sju hatt henne til kone!" Luk 20,33 .
Nå ventet de på full uttelling i sitt syn på "oppstandelsen", for hva ville Jesus svare?
Jesus svar til dem var:
"Denne verdens barn tar til ekte og blir gitt til ekte. Men de som aktes verdige til å få del i den
kommende verden og i oppstandelsen fra de døde, de verken tar til ekte eller blir gitt til ekte. For
de kan heller ikke dø mer, for de er lik englene. De er Guds barn, siden de er oppstandelsens barn.
Men at de døde reises opp, det har også Moses vist i fortellingen om tornebusken. Der kaller han Herren for Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Og Gud er ikke de dødes Gud, men de levendes. For de lever alle for ham." Luk 20,34-38.
 
Da tok noen av de skriftlærde til orde og sa: Mester, du svarte godt! For de våget ikke å spørre ham mer om noe.
Hva lærer vi av dette opptrinnet imot Jesus? Jo, at spørsmål som angår troen blir besvart med skriftens ord. Men jeg tror ikke saddukeerne oppløste sitt parti, selv om læren de bygget partiet på var feil. Hva med oss i dag ? Spørsmålene våre i dag er : Er det tillatt å skille seg, gifte seg igjen med en ny, for så å skille seg for å "gifte" seg med en av samme kjønn?  Hva sier skriftene og gjør vi etter dem? Nei, vi tolker dem etter det som passer oss i denne tiden. Jesus sier om slik tolking , jfr.Mark 7,10-13:
 
"For Moses har sagt: Du skal hedre din far og din mor! og: Den som bruker vondord mot far eller mor, skal visselig dø. Men dere sier: Dersom en mann sier til far eller mor: Det du skulle hatt til hjelp av meg, skal være en korban - det vil si en gave til templet,da lar dere ham ikke lenger få gjøre noe for far eller mor. Slik gjør dere Guds ord ugyldig med de forskriftene dere har gitt videre. Og mange lignende ting gjør dere." Mark 7,10-13.