"Ettersom mange alt har tatt seg fore å nedtegne historien om de ting som er blitt fullført blant oss, slik de har overgitt det til oss, de som fra begynnelsen var øyenvitner og Ordets tjenere, så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av, og besluttet meg for å skrive det ned i sammenheng for deg, gjeveste Teofilus, for at du skal lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommene er som du er blitt undervist i." Luk.1,1-4.

Lukas var lege , jfr Kol 4,14, og dessuten medarbeider og reiseledsager til Paulus. Lukas var den som stod med Paulus helt til slutt. Jfr.2.Tim 4,11. Mannen ved navn Teofilus må Lukas ha møtt på sine reiser, for den samme Lukas har også skrevet Apostelgjerningene, hvor han begynner boken slik:

"Den første boken skrev jeg, Teofilus, om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære, inntil den dagen da han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved Den Hellige Ånd hadde gitt sine befalinger til de apostlene han hadde utvalgt." Apgj 1,1-2.

Navnet Teofilus betyr elsket av Gud, Guds venn. Lukas er opptatt av at historien om Jesus og hans virke på jorden, skal belyses fullt ut. Teofilus har fått undervisning fra andre troende kristne og derfor vil Lukas bare styrke hans tro på Jesus med å skrive ned alt han vet. Det Lukas skrev, hjalp nok Teofilus til å bli forvisset om at det han hadde lært ved den muntlige undervisningen han hadde fått, var fullt ut pålitelig.
Men Lukas må jo ha vært ledet av Den Hellige Ånd ved nedtegningen av sitt evangelium, jfr.2 Timoteus 3,16 :
"Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,"

For hvordan kunne Lukas ha i sitt minne , da han fra vers 46-55 i 1.kap. gjengir ordrett hva Maria sa da hun var hos Elisabeth:

"Min sjel opphøyer Herren,og min ånd fryder seg i Gud, min Frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg, han, den mektige, og hellig er hans navn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham.Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, slik han hadde talt til våre fedre - mot Abraham og hans ætt, til evig tid."

Hadde dette hendt i vår tid, så ville en hatt opptaksredskaper som kunne gjengitt alt på et senere tidspunkt. Men troverdigheten på skriftens innhold er enda mer dyp, for det viser seg at hele Bibelen er bygget opp etter et 7-talls mønster, som det sies at ingen person kunne gjort dette av egen kunnskap og viten. ( Les linken Bibelens Syvtallsmønster)

Teofilus var tydeligvis en kristen som var blitt muntlig undervist om Jesus Kristus og hans tjeneste.  Mange sier at Bibelen ikke samsvarer alltid med hva Matteus skriver og hva de andre skriver i de andre evangeliene. Men  da må vi bare erkjenne det som skriften sier :

"For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende. " 1 Kor 13,9-10.

Lukas skrev ned det han visste om Jesus og historien omkring hans vandring i Israel og det handler om Ordet.  Gud designet bibelen slik at det kan være vår instruksjonsbok for å leve livet  rettferdig . Guds ord er et fyrtårn av lys som trekker andre til oss . "Jeg ønsker å være annerledes fordi lyset er i meg . "  Vi kan ikke behage Gud uten tro ,  og vi kan bare finne troen i Guds ord . Guds Ord er levende og som leser våre tanker og bedømmer våre intensjoner . Gud bruker sitt ord til å dømme oss om synd og deretter veilede oss. Ordet vil alltid konfrontere oss for våre synder , men Jesus, Ordet, renser oss for all synd.  Husk Guds ord er mektig , og det er vårt våpen i den åndelige krigføringen . Uten å bli fóret av Ordet  i vår ånd , vil troens ånd i oss dø og vårt kjøtt vil dominere . Derfor var det viktig for Lukas å gi sin venn Teofilus mat for hans ånd , idet han ga ham Guds ord skriftlig.
 
"For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd." Hebr 4,12