"Ja, ingen av dem som venter på deg, skal bli til skamme. De skal bli til skamme som er troløse uten grunn. Herre, la meg kjenne dine veier! Lær meg dine stier! Led meg i din sannhet og
lær meg, for du er min frelses Gud. På deg venter jeg hele dagen. Herre, kom din barmhjertighet i hu og din miskunnhets gjerninger, for de er fra evighet. Kom ikke i hu min ungdoms synder og mine overtredelser! Kom meg i hu etter din miskunnhet, Herre, for din godhets skyld! Herren er god og rettvis, derfor lærer han syndere veien. Han leder de nedbøyde i det som rett er, og lærer de ydmyke sin vei. Alle Herrens stier er miskunn og trofasthet mot dem som holder hans
pakt og hans vitnesbyrd. For ditt navns skyld, Herre, forlat meg min misgjerning! For den er stor. Hvem er den mann som frykter Herren? Ham lærer han den vei han skal velge. Hans sjel skal stadig ha det godt. Hans ætt skal arve landet. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort." Salme 25, 3-14

Herre, la meg kjenne dine veier, sier salmisten David. Likeens ber han om å få lære hans stier. David
hadde erfart oppover sitt liv at det å holde seg nært til Herren var alfa og omega for ham. Uten Herren var han fortapt. Derfor var det viktig å vite om Herrens veier og stier.
Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham. Det er en trygghet å leve sammen med Herren i hverdag og helg. Om ting
skjer omkring oss som ikke er oppløftende , men tvert om nedbrytende, så er det så godt å søke Herren i bønn og da faller en til ro i sitt sinn.
Vårt land har penger , men kan en kjøpe seg hvile for sitt legemet? Nei, ingen kan kjøpe seg til hvile. Men om Jesus får komme inn i ditt hjerte, da kommer hvile og ro. Derfor skulle en ønske at alle i vårt land hadde lært å finne veien til Jesus , motta hans frelse og det evige liv.
 
"Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider." Salme 23,2-6.