"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." Joh 1,12
 
Jesus Kristus er den samme ,ja, i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Hebr 13,8. Men hvorledes er det med oss troende? Kan vi si det samme?
Jeg tenker da på noen kloke ord som predikanten Carl Olof Rosenius skal ha skrevet og det lyder :
 
"Vel skifter sol og skygge i hjerte ofte om, snart Ordet meg fornyer, snart kald jeg er og tom. Men jeg har lært å betrakte hos Gud det skifter ei, jeg har nå lært å forakte mitt hjertes ja og nei!"
 
Jeg snakket en kveld med en troende venn på telefonen. Han var lei seg, dagene gikk ikke så greitt, og mange ganger ønsket han at han fikk dø.
 
"Før kunne jeg be om ting og da ble jeg bønnhørt straks etter, men nå kjennes alt stengt for meg! Men jeg har jo fått drømmer om ting som ennå ikke har gått i oppfyllelse for meg, men jeg lurer jo på om drømmene blir en virkelighet for meg."
 
Hva skulle jeg si til ham for å sette mot i ham?
Jeg visste at han hadde det ondt både i kroppen og sitt trosliv. Men jeg måtte minne ham om alt som Gud hadde vist ham tidligere i livet, og det som ikke var kommet til syne for ham enda ville nok Herren gi ham.
Det han minnes godt var en gang følgende ord som talte i hans hjerte og det lød: "Når det går Israel
godt, så skal det også gå godt for deg!"
Derfor ventet han på at noe måtte skje i Israel, slik at de fikk et gjennombrudd av seier, for da ville han også oppleve Guds inngripen i sitt liv.
Nei, ikke alle dager er like for oss mennesker, noen blir rammet av sykdom, andre av arbeidsledighet, andre av gjeldskriser etc.
Men vi som er født på ny og har fått livet i Jesus, vi kan komme med alle ting fram for Jesus i bønn og påkallelse.
 
Paulus gir oss en oppmuntring til å holde ut livet i Jesus Kristus: 
 
"Som skrevet står: For din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slaktefår. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.
For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt,verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre." Rom 8,36-39

La oss minne hverandre på alle løftene vi har i Jesus Kristus, Guds sønn. Vi finner dem i hans Ord,
Bibelen.