"Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen.  Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666." Åp 13,16-18.

I går skrev jeg om "merket for livet" . I dagens drypp går en videre til et annet merke, nemlig Dyrets merke, dvs Antikristens merke. Alle store kleskjeder har sitt eget design merke på alle klærne de lager. Vi sier mange ganger om de som er bevisste på å kjøpe spesielle merkeklær: De går allti d i dyre merkeklær!
Da mener de klær som har en anerkjent standard i form og størrelse.
Men det skal komme en tid, en ond tid for dem som bekjenner Jesus som sin frelser. Grunnen til denne onde tiden er at en mann står fram og vinner gunst over hele jordens folkeslag. Han kalles Antikrist og er imot Jesus Kristus. Han er som en slu slange, som
bukter seg frem og vinner makt og posisjoner i verden. Så tar ondskapen i ham overhånd og han blir verre enn alle andre diktatorer som har vært på kloden.

Antikrist blir i åpenbaringsboken framstillet som et dyr, han har små og store, rike og får et merke på sin høyre hånd eller på pannen.  Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

 

Du vet at alle menneskene har et navn, noen unntak finnes, men slik som jeg har navnet Hans , så har jeg også et fødselsnummer på elleve siffer, som brukes i dag på alle mine offentlige papir og bankkontier etc. Denne mannen som kalles Antikrist har fått laget seg et merke, som består av et navn eller et tall som er autentisk med Antikrist. Han lar de spotte Gud og å håne hans navn og hans bolig, ja, alle som bor i himmelen. Hans folk får også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og de får makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon. Og alle som bor på jorden, skal tilbe dette "dyret", alle som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, som ble slaktet. Den som har ører, hør dette! Den som skal i fangenskap, han må gå i fangenskap! Den som skal drepes med sverdet, de må dø for sverd! Her gjelder det, sier Johannes, at de hellige holder ut og har tro.

 

Jeg håper og tror at vi som lever i dag ikke får oppleve dette senario, men at vi kan få oppleve å bli rykket opp som Johannes gjorde på Patmos:

 

"Deretter hadde jeg et syn: Jeg så at det var åpnet en dør inn i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale, med klang som en basun, sa til
meg: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.» Åp 4,1.