Så sa David: Herre, Israels Gud! Din tjener har hørt at Saul har i sinne å komme til Ke’ila og ødelegge byen for min skyld. Vil Ke’ilas menn overgi meg til ham? Vil Saul dra hit ned, som din tjener har hørt? Herre, Israels Gud! Åpenbar det for din tjener! Herren svarte: Ja, han vil dra hit ned.  1 Sam 23,10-11.

 

Kong David var forfulgt av kong Saul fordi Herren hadde avsatt Saul som konge og profeten hadde i stedet salvet David til ny konge etter Herrens ord tl ham. David kunne vunnet over Saul med makt, men ville ikke drepe ham fordi Saul var salvet av Gud til å være konge, derfor ville han la Gud selv bestemme når tid David skulle innta sin kongeposisjon.
I dagens drypp er David på flukt bort fra Saul og hans menn, men han er i tvil om mennene i byen Ke’ila vil overgi ham til Saul. Før han spør Herren til råds, sa han til Abjatar, presten: "Kom hit med efoden!" Efoden,var en form for hellig klede , jfr.2 Mos kap.28. Dagens drypp gjengir Davids sitt første spørsmål,men så stillet han Herren enda et spørsmål:

"Vil Ke’ilas menn overgi meg og mine menn til Saul? Herren svarte: Ja, det vil de."

 

Da brøt David opp med folkene sine, omkring seks hundre mann. De dro bort fra Ke’ila og vanket om hvor det traff seg. Og da Saul fikk spurt at David hadde sluppet bort fra Ke’ila, lot han være å dra ut.
David hadde lært en ting og det var å spørre sin Herre og Gud vedr. sine planer og løsninger, før han gjorde dem til handling. I dette dryppet hadde han fått et klart svar fra sin Gud på spørsmålene. Han tok konsesvensene av dem og dro bort fra byen. Da orket ikke Saul forfølge ham lenger.
Paulus som levde etter Jesus virke her på jord, han brukte også søke Gud i bønn. Den Hellige Ånd var nå utgytt og Paulus var døpt i den Hellige Ånd og talte i tunger. Derfor sier han i Romerne 8,27 følgende :
"Men han som gransker hjertene, vet hva Ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige."
Når en får en visjon fra Herren om hvordan du skal jobbe, da er det viktig å gjøre i ett og alt som Herren har vist deg. Først da lykkes arbeidet og den videre drift. Jeg liker så godt å lese når det sies om Guds arbeidere :

"Og Noah gjorde slik. Han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham." 1 Mos 6,22.

Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet:

"Se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet! 2 Mos 25,40

En av mine svigersønner påpeker alltid, når vi har kjøpt noe som skal settes sammen og monteres : " Se til å les bruksanvisningen med veiledningen før dere begynner og montere gjenstanden!"
Resultatet av å gjøre det, er at du alltid vil lykkes med resultatet. Vi som er kristne , vet at veien til velsignelsen går igjennom Jesus Kristus. Uten at han er med på laget, det være jobb, fritid eller hjemmet, så blir resultatet negativt i vårt Guds liv. La oss finne tilbake til "starten" i vår frelsesvisjon, da vil vi lykkes!


"Så sier Herren, Israels Hellige, han som skapte det: Spør meg om de kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine henders verk." Jesaja 45:11 (NB)

God helg!