"Lov Herren, alle hedninger! Pris ham, alle folk! For hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja!"  Salme 117

 

Lov Herren, alle hedninger, oppfordrer salmisten oss. Paulus som var jøde utlegger dette enda mer for oss i Rom 15,8-13:

"For jeg sier: Kristus er blitt en tjener for de omskårne for Guds sannferdighets skyld, for å stadfeste løftene til fedrene.Men hedningene skal prise Gud for hans
miskunn, som det står skrevet: Derfor vil jeg prise deg blant hedningene og lovsynge ditt navn!

Og igjen sier han: Gled dere, hedninger, sammen med hans folk! Og igjen: Lov Herren, alle hedninger, og pris ham, alle folk!

Og igjen sier Jesaja: Isais rotskudd skal komme, han som skal stå fram og herske over hedningefolkene. Til ham skal hedningene sette sitt håp.

Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft."