" Vit dette, mine kjære brødre: Hvert menneske skal være snar til å høre, sen til å tale, sen til vrede! " Jakob 1,19
Dagens drypp handler om tre gjerninger - høre, tale og vrede. Er hørselen god så oppfatter mennesket alt hva det hører. Som respons på det en hører vil en også svare om det oppfattes å ramme dem og med svaret kan det følge vrede, sinne. Vi mennesker er forskjellige i reaksjonsmønsteret, noen er bråsinte, andre er det man kaller trege til å reagere.Hva er best for et menneske? Dagens drypp gir oss oppskriften  : Snar til å høre, sen til å tale og sen til vrede.
Er du lydhør, da kan du kan sitte i en forsamling å lytte til den som taler, uten å avbryte ham eller fyke opp i et sinne.Du trenger ikke være enig i talerens ord, men du avbryter ham heller ikke med ord i vrede. Når en hører i dagens debatt en diskusjon om Israel og dets halvbrødre som bor rundt dem, da er mange snare med å ikke høre, men snare med å tale, de opptennes i vrede uten like. "Død" over Israel, lenge leve rettferdigheten, er ord som brukes.
Paulus sier i Romerne 8,31:
"Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?"

Jesus er interessert i at vi skal høre hans Ord. Hvorfor? Jo, for de kan sette menneskene fri. Fri fra hva?  Fra verdens tankegang og slaveri,våre synder, våre feil. Paulus var en ivrig taler, han forkynte Guds ord til alle han kunne få tak i. En gang han var i Aten så gikk han i synagogen der og samtalte med jødene og dem som dyrket Gud, og på torget samtalte han hver dag med dem han traff på. Men noen av de epikureiske og stoiske filosofene ga seg i ordskifte med ham, og noen sa:
"Hva er det vel denne ordgyteren har å si?" Andre sa: "Han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer" - det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Jfr Agj 17,18.
Da Jesus ble stilt fram for landshøvdingen Pilatus,spurte landshøvdingen ham: "Er du jødenes konge?" Jesus sa da til ham: "Du sier det!" Men da yppersteprestene og de eldste anklaget ham, svarte han dem ingen ting. Da sier Pilatus til ham: "Hører du ikke alt det de vitner imot deg?"
Men han svarte ham ikke på et eneste ord, så landshøvdingen ble meget forundret. Jfr Matt 27,11-14. , Det nytter lite å si noe til folk som alt har gjort opp sin mening, da taler en til døve ører. Derfor sier forfatteren av Hebreerbrevet i kap.3,15:
"Når det blir sagt: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter som ved forbitrelsen -"
Mottoet vårt etter dagens drypp må være 1 Sam 3,10-11:
"Da kom Herren og stilte seg der og ropte nå som før: Samuel, Samuel! Og Samuel sa: Tal, din tjener hører! Da sa Herren til Samuel: Nå vil jeg gjøre noe i Israel som skal ringe for begge ørene på hver den som hører om det."