"Men dersom vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt. Men når vi blir dømt, da er det Herren som refser oss, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden." 1 Kor 11,31.

Hva vil dagens drypp fortelle oss? Før vi ble frelst levde vi et liv borte ifra Gud, vi tok ikke selverkjennelse av våre gjerninger. Da vi siden kom til Jesus og ble frelst fra våre synder, da fikk vi en ny start på livet vårt. Før levde vi i mørke, men nå lever vi i lyset, så sant vi holder oss i lyset.

 

David gjorde en synd imot Gud og mennesker da han en gang tok en annen manns kone og lå med henne. Han prøvde ikke å dømme seg selv for sin synd, men da profeten kom til ham og åpenbarte synden hans, da meldte David pass og bekjente synden. Dette gjorde sitt til at Herren tilga ham feiltrinnet og David kunne gå videre med Gud.

 

Apostelen Johannes sier i sitt første brev, kap.1, fra vers 6-10 :

"Dersom vi sier at vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi
samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.
Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har
syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss."

Vi oppsummerer dryppet med 1 Peter 4,17-18:

"For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds
evangelium? Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen? "