"Min sønn! Dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg, så du vender ditt øre til visdommen og bøyer ditt hjerte til klokskapen, ja, dersom du roper etter innsikt og løfter din røst for å kalle på forstanden, dersom du leter etter den som etter sølv og graver etter den som etter skjulte skatter, da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud. For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand. Han gjemmer frelse for de oppriktige, et skjold for dem som lever ustraffelig. Han vokter rettens stier og bevarer sine frommes vei. Da skal du forstå rettferdighet og rett og rettvishet, ja enhver god vei. For visdom skal komme i ditt hjerte, og kunnskap skal glede din sjel. Ords 2,1-8.

 

Kong Salomo fikk tildelt en visdom av Gud som intet menneske, hverken før eller siden har hatt på denne jord. Salomo fikk et spørsmål fra Gud i en drøm om natten, da han var tiltrådt som konge etter sin far , David, og det lød slik: " ... Be om det du vil jeg skal gi deg! " 1 Kong 3,5

 

Da svarte Salomo : "Du har vist stor miskunnhet mot din tjener David, min far, fordi han vandret for ditt åsyn i sannhet og rettferdighet og med et oppriktig hjerte overfor deg. Og denne store miskunnhet mot ham har du holdt fast ved, og du ga ham en sønn som skulle sitte på hans trone, slik som det er i dag. Nå har du da, Herre min Gud, gjort din tjener til konge i min far Davids sted. Men jeg er bare en ungdom, og ofte vet jeg verken ut eller inn. Og din tjener står her midt iblant ditt folk, det som du har utvalgt - et folk så stort at det ikke kan regnes eller telles, så stort er det. Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og ondt! For hvem kunne ellers dømme dette ditt folk som er så tallrikt?" 1 Kong 3,6-9.

 

Det var godt i Herrens øyne at Salomo hadde bedt om dette. Og  fordi Salomo hadde bedt om denne ting og ikke bedt om et langt liv og ikke om rikdom og heller ikke om død over sine fiender, men at han ba om forstand til å akte på det som var rett , så ville Gud gjøre det han bad om. Gud ville gi ham et vist og forstandig hjerte, som det ikke har vært hans like før og det ville heller ikke komme hans like etter ham. Men utfra Salomo´s valg , så ville Gud gi ham også det han ikke hadde bedt om, Gud ville gi ham, både rikdom og ære. Hans like så skulle ikke finnes blant kongene alle hans dager. Dette under forutsetning at Salomo ville vandre på Guds veier, så han holdt Guds lover og bud, slik som hans far, David gjorde, da ville Gud gi ham et langt liv.
Vi som lever i dag og vil høre Herren til har fått samme anledning til å søke Herrens visdom og klokskap på vår livsvei. Jesus er veien, sannheten og livet.  Alle som kommer til ham blir ikke bortvist fra Guds rike, men får lov til å regnes som et barn av hans rike,  Joh 1,12 : "Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. "

 

Jesus lovet sine disipler "oppbakking" i prøvelser som de ville møte etter han dro hjem til sin Far i himmelen, denne oppbakkingen gjelder også for hans disipler idag, nemlig : "For jeg vil gi dere munn og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne stå imot eller motsi." Lukas 21:15 

Når Den Hellige Ånd får lede vår tunge , da blir det visdom og klokskap som resultat, slik som dagens drypp slutter :


"For visdom skal komme i ditt hjerte, og kunnskap skal glede din sjel."