"Foreldre skal ikke lide døden for sine barns skyld, og barn skal ikke lide døden for sine foreldres skyld. Enhver skal dø for sin egen synd." 5 Mos 24,16

Dagens drypp er hentet fra Moselov. Vi vet at Israel som folk kunne hevne seg på hverandre i flere ætteledd. De utryddet fiender som ikke hørte dem til, og de sparte ikke kvinner eller barn eller dyr.

En av Judas konger var kong Amasja . Han var tjuefem år gammel da han ble konge, og regjerte tjueni år i Jerusalem. Han gjorde det som var rett i Herrens øyne, men ikke som hans stamfar David, han gjorde nøyaktig som sin far Joasj. Selv om han gjorde det som var rett i Herrens øyne, så la han ikke ned offerhaugene. Folket fortsatte med å ofre og brenne røkelse på haugene.

Så snart Amasja hadde fått kongedømmet sitt fast i sin hånd, slo han i hjel dem av sine tjenere som hadde slått i hjel hans far, kongen. Men mordernes barn drepte han ikke, etter det som er skrevet i Mose lovbok, hvor Herren har gitt dette bud: "Foreldre skal ikke lide døden for sine barns skyld, og barn skal ikke lide døden for sine foreldres skyld, men enhver skal dø for sin egen synd." 

Hva betyr dagens drypp for oss som lever i nådens tidsalder, hvor Jesus er vår frelser?

Kan jeg som far frelse mine barn? Nei, det kan jeg ikke. Men kan barna mine frelse meg som er deres far eller deres mor? Nei, heller ikke de kan redde oss foreldre.
Her gjelder faktisk dagens drypp : "Enhver skal dø for sin egen synd."

 

Bibelen forteller oss at "Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Dersom vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss."

1 Joh 1,8-10.

Jesus gjorde det umulige, mulig for oss, idet han ble naglet til korset for våre synder. Vi har en utvei fra vår synd, vi søker redningen hos Jesus.Han sier følgende til menneskene på jorden :

"Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!" Matt 11,28

For å bli kvitt  "syndegjelda" så må vi komme til Jesus, ta imot ham som vår frelser og leve med ham og hos ham alle våre dager for tid og evighet.
Dette tilbudet koster oss ingenting av gods og gull, men Jesus vil ha deg og meg, slik at vi tjener ham og ikke denne verdens fyrste, djevelen, som bare fører oss i fortapelsen. Skulle noen være så ukloke og la dette tilbudet gå fra seg? Slipp Jesus inn i ditt liv, om du enda ikke har gjort det. Gjør det 100% ikke 99%.

 

Overtolleren Sakkeus satset alt for å se Jesus, og da han var liten av vekst klatret opp i et morbærtre for å se ham, men Jesus så ham og ropte på ham. Da skyndte han seg og steg ned, og tok imot Jesus med glede. Jfr.Luk 19,6. 

 

"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn." Joh 1,12