"Menneskebarn! Taler dere rettferdig når dere tier stille? Dømmer dere da på rett vis? Nei, i hjertet gjør dere all slags urett, dere baner vei for den vold hendene skal gjøre på jorden. De ugudelige er frafalne siden de satt på mors fang. De som taler løgn, farer vill fra mors liv." Salme 58,2-4.

Nylig var debatten om reservasjonsrett for leger til å nekte å anbefale gravide kvinner til å ta abort oppe i en "spørretime" , hvor statsministeren måtte svare på et
spørsmål fra tidligere statsminister om regjeringens forslag til å løse dette "legeproblemet". Regjeringen mener at leger som av samvittighetsgrunner ikke kan
være med på å ta liv, skal få reservere seg, men kvinnen skal gå foran legens rett om sakens utfall står mellom kvinnen og legen.

En rettsinstans i vårt land avgjør saker som kommer opp for retten. Der har begge parter i saken anledning til å stille med sine advokater. Retten lytter til partene og kan stille spørsmål til dem om noe er uklart for de.
Hva med denne abortsaken?
Kvinnen som er gravid med barn, ønsker ikke å bli mor til barn "denne gangen". Hun velger derfor å ta det bort med et "abortinngrep" av lege på et av våre sykehus. Ingen kan nekte henne det, for de folkevagte har vedtatt en abortlov som gir kvinnen adgang til selvbestemt abort. Hvem skal tale barnets sak i mors mage, før endelig avgjørelse blir fattet av mor? Salmisten sier i salme 82, 3-5:

"Vern den ringe og farløse, la den elendige og fattige få sin rett! Redd den ringe og fattige, frels ham fra de ugudeliges hånd! De skjønner intet, og de forstår ingenting. De vandrer i mørke. Alle jordens grunnvoller vakler. Jeg har sagt: Dere er guder, dere er alle Den Høyestes sønner. "

Kvinnen har en "Gud gitt oppgave" som mannen ikke er skapt til, nemlig å føde barn til denne verden. Men mannen sitter med "jokeren" , foruten han kan kvinnen ikke gjøre seg gravid. Dette er et samspill og da er det naturlig å ta ansvar for sine handlinger også.  Det er regelen, men så er det unntakene, de dominerer snart i vår del av verden. Kong Salomo sier i salme 127, 3: "Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn."

Den samme kongen fikk et vanskelig spørsmål til å
avgjøre. Saken var mellom to kvinner og eierskap til sitt rettmessige barn, som
kom til kong Salomo.
- Den ene kvinnen sa: "Hør på meg, herre! Jeg og denne kvinnen bodde i samme hus, og jeg fødte et barn i huset hos henne. Den tredje dagen etter at jeg hadde født, fødte også denne kvinnen et barn. Der var vi nå sammen. Det var ingen fremmed hos oss i huset, bare vi to var i huset. Om natten døde sønnen til denne kvinnen fordi hun hadde ligget på ham. Da sto hun opp midt på natten og tok sønnen min fra min side, mens din tjenestekvinne sov. Hun la ham ved sin barm, og sin egen sønn som var død, la hun ved min barm. Da jeg så sto opp om morgenen for å gi sønnen min bryst, fikk jeg se at han var død. Men da jeg senere på morgenen så nøyere på ham, da var det ikke sønnen min, han som jeg hadde født."
Da sa den andre kvinnen:
"Nei, den gutten som lever, er min sønn, og den som er død, er din!" Men den første sa: "Nei, den gutten som er død, er din sønn, og den som lever er min!"!
- Slik snakket de mens de sto for kongen. Da sa kongen: "Den ene sier: Den gutten som lever, er min sønn, og den som er død, er din! Og den andre sier: Nei, den
gutten som er død, er din sønn, og den som lever, er min!"
Så sa kongen: "Hent et sverd til meg!" Og de kom med et sverd og bar det fram for kongen. Da sa kongen: "Hogg det levende barnet i to stykker og gi den ene halvdelen til den ene kvinnen og den andre halvdelen til den andre!"
- Den kvinnen som var mor til det levende barnet, sa da til kongen - for hennes hjerte brant for barnet hennes:
"Hør på meg, herre! Gi henne det levende barnet og drep det for all del ikke!"
- Men den andre sa: "Verken jeg eller du skal ha det, bare hogg til!"
Da tok kongen til orde og sa: "Gi henne det levende barnet og drep det ikke! Hun er barnets mor."  Jfr. 1Kongebok 3,16-27.

Måtte vi be til Gud at vår regjering får den samme visdom fra Gud i " legers reservasjonsrett" som kong Salomo fikk i denne barnesaken.