Slik hadde Herrens ord stor fremgang og fikk makt. Agj 19,20

Dagens drypp er hentet fra en av Paulus sine reiser gjennom Efesus. Herrens ord hadde grepet tak i folket og det førte til fremgang og makt i Efesus. Guds makt ble ikke brukt til fysiske overgrep imot befolkningen, nei, det var en åndelig strid som hadde pågått i åndeverden i Efesus. Det var den ondes makt som hadde hatt makten i området, men nå inntok Paulus området i Jesus navn. Mørkret måtte vike for lyset. Dette resulterte i at Herrens ord hadde stor framgang. Plutselig fikk menneskene i Efesus øynene sine opp for hva de hadde vært drevet av, med sine spådomskunster etc. Resultatet av deres omvendelse til Jesus fra Satan var, at de brente opp alle bøker og skrifter som omhandlet spådomskunster etc.som de før hadde drevet på med.

 

Vi nærmer oss den 8.mars, som er en merkering av "kvinnedagen". Dagen er blitt mer en viktig markeringsdag, og en dag hvor kvinners situasjon og posisjon står på dagsorden, mot tidligere var det en kampdag for kvinnens stemmerett. I dag er det andre kampsaker som dominerer, blant årets kampsak er "Nei, til leger som vil reservere seg imot abort anbefaling". Leger skal gjøre som loven tillater, abort er tillatt å avgjøre av kvinnen selv. Kvinner som kommer til leger for å ta abort, skal ikke vises bort til andre leger som vil gi kvinnen abort. Dette har med kvinnens selvråderett over sin egen kropp, sies det.

Har noen rett til å ta et menneskeliv ? Etter Guds lov? Nei! Etter norsk lov? Ja, på visse vilkår etter "Abortloven" vår. Ja, men er et foster i en kvinne et menneskeliv? Ja, alt begynner fra dag en, da et liv blir til. Gud selv sier i Jeremia 1,5 :

"Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene."

Du vet når en pottemaker danner eller lager sine leirprodukter, så former han sitt produkt med sine hender, og liker han resultatet så brenner han leiren, liker han det ikke så starter han opp på nytt. Leiren er ennå formbar mellom pottemakerens hender. Slik er det ikke med et menneskeliv, det dannes når en sædcelle og en eggcelle smelter sammen. Fra den dag begynner et menneske å bli formet, og Herrens sa til Jeremia at han kjente ham før han ble formet, dannet og Gud helliget ham før han så dagens lys.
Kvinnen er Gud-skapt til å føde barn, selv om menneskene har oppdaget hvordan et liv dannes, så er de avhengig av en kvinnekropp til å forme det videre til et barn som kan fødes ut til denne verden. Kvinnen vil selv råde over sin kropp og sine handlinger, men skal da andre være nødt til å stå kvinnen bi for at hun skal få sin selvråderett over sin kropp? Hva med  dem som ikke har samvittighet til å være med på kvinnens ønske?

Pilatus fikk en vanskelig oppgave, han skulle dømme Jesus Guds sønn til døden. Han ville gi Jesus fri, men folkets røst lød : Korsfest,korsfest! Til slutt gikk Pilatus inn i borgen igjen og sa til Jesus: "Hvor er du fra?" Men Jesus ga ham ikke noe svar. Pilatus sier da til ham: "Svarer du meg ikke? Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri og makt til å korsfeste deg?"  Da svarte Jesus ham: "Du hadde ingen makt over meg om det ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som overga meg til deg, større synd." Jfr.Joh 19,8-11.
- La oss avslutte med Jesu ord til kvinnen som ble tatt i hor. Loven deres sa "stenes til døden", men Jesus sa til henne:

"Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!" "Joh 8,11.

Ha en velsignet og omsorgsfull helg i Jesu navn!