Høre

 • Du kan høre Guds stemme!


  “Hele Skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning.”                       (2. Timoteus 3:16-17)

  Vi vet at Gud leder sine barn ved sitt eget Ord. Derfor må vi lese Bibelen, slik at vi kan bli kjent med Gud og Hans vilje. Guds vilje, er Hans planer og Hans personlige karakter, åpenbart for oss gjennom Hans Ord - Bibelen. Guds Ord er vårt kart, som viser oss landskapet som vi lever og arbeider i.

  Du skjønner, vårt liv som kristne er som et orienteringsløp, hvor hver av løperne må finne sin egen kurs ved bruk av kart og kompass. Så hvis Bibelen er kartet, hva er da kompasset?

  Det er Den Hellige Ånd i ditt hjerte!

  “Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn.” (Romerne 8:16)

  Da vi ble frelst, flyttet Jesus inn i vårt hjerte ved Den Hellige Ånd. Men han kom ikke bare for å gi oss sterke møter og gode følelser! Han kom for å ha herredømme og innflytelse gjennom oss. Han ønsker å bruke våre tanker, våre ord og våre kropper til å berøre verden! Jesus ga oss Den Hellige Ånd til å leve inne i oss og til å opprette Hans rike her på jorden! Derfor sier Bibelen: "For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn."(Romerne 8:14)

  - Hvordan kan vi bli ledet av Guds Ånd om vi aldri kjenner hans røst?
  - Hvordan kan vi vite hva Gud ønsker å gjøre i en bestemt situasjon hvis vi ikke vet  
  hvordan han taler til oss?

  Derfor er det veldig viktig at vi vet hvordan Gud kommuniserer med sine barn, slik at vi kan følge hans instruksjoner og gjøre hans vilje.

  “Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.”(Johannes 10:27)
  1. GUD GAV DEG ÅNDELIG INTUISJON – DIN SAMVITTIGHET!


  Den Hellige Ånd taler fra din indre vesen på forskjellige måter. Han snakker til deg gjennom åndelig intuisjon! Dette er hva du opplever når du plutselig får en merkelig følelse inni deg når du snakker med en person. Du bare kjenner at noe er galt. Et annet eksempel kan være at du arbeider med noe, men plutselig kjenner du bare at du må forlate arbeidet ditt og bare be... 

  Dette er Den Hellige Ånd som vitner gjennom din egen ånd. Han ønsker å trene deg til å bli våken og følsom i ditt åndelige liv.

  Denne indre stemmen kommer ofte som en intuisjon. For eksempel: Du er ute og kjører bil. Plutselig bare kjenner du at du må stoppe, for å sjekke et av dine hjul. Denne følelsen slipper liksom ikke taket før du adlyder og handler på hva du føler på innsiden din.

  Et annet eksempel kan være at du plutselig kjenner at du skal ringe eller besøke en bestemt person. Kanskje det er ingen logisk grunn til hvorfor du bør besøke denne personen, men noe inne i deg prøver å presse deg til å gjøre det. Denne følelsener din åndelige intuisjon.

  Jeg har møtt predikanter som har opplevd dette med intuisjon på en svært spesiell måte. Det kan være at en predikant ble bedt om å komme for å tjene som pastor i en stor menighet. De sendte ham et brev og sa at de virkelig ville ha ham til å komme. De lovet ham en god lønn (penger) fordi de hadde mange rike medlemmer og en god økonomi i menigheten. I den naturlige verden, taler jo alt for at denne predikanten bør si ja til dette "kallet".

  Men jeg vet predikanter som likevel sa nei! De bare kjente så sterkt i sitt hjerte at de ikke skulle flytte til dette stedet og denne kirken. De følte et hinder i deres ånd, et "rødt lys". Denne følelsen er den indre intuisjon.

  “De dro så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av Den Hellige Ånd fra å tale Ordet i Asia. Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Bitynia, men Jesu Ånd ga dem ikke lov.” (Ap. gjerninger 16:6-7) 

  For å bruke et veldig lettforståelig språk så er denne åndelige intuisjon egentlig det samme som din samvittighet.
  2. DU HAR ET ÅNDELIG TRAFIKKLYS PÅ INNSIDEN!


  “Menneskets ånd er en Herrens lampe. Den ransaker alle kamrene i hans indre.” (Ordspråkene 20:27)

  Du har et åndelig trafikklys på innsiden av deg! Din ånd er en Herrens lampe.
  Jeg vil gi deg en lignelse, for å vise deg hvordan denne lampen jobber.

  Om du er ute og kjører bil, og kommer til et trafikklys, så har du tre ulike lysmuligheter. Trafikklyset kan lyse rødt, gult eller grønt. Og vi handler veldig forskjellig ut fra hvilken lampe det er som lyser. Lyser den røde, stopper vi. Dersom vi ikke stopper, risikerer vi både å krasje, skade oss selv og skade andre trafikanter. Lyser den gule venter vi, men forbereder oss samtidig for å kjøre videre. Lyser den grønne lampen, kjører vi bare i vei.

  Slik er det også med denne indre lampen. Gud har gitt deg et slikt trafikklys, slik at du kan vite hvordan du skal reagere og handle når du havner i ulike situasjoner i livet.


  Rødt lys betyr at du må stoppe. Det betyr at du er i ferd med å kjøre i feil retning. Gud er ikke i denne planen, og du må stoppe, snu kjøre en annen retning. Du bare vet inne i deg at det ikke er korresponderende med Guds vilje. Det er rødt lys!

  Vi har allerede sett på én situasjon fra Bibelen, hvor Den Hellige Ånd ikke lot Paulus reise til Asia for å tale Herrens Ord. Men Bibelen nevner flere slike situasjoner, og mange kristne i dag vitner om det samme.


  Gult lys betyr at du fortsatt står stille. Du er i ventemodus, men du er også forberedt på å kjøre. Du kjenner at dette er Guds vilje, men på samme tid kjenner du også at du må vente. Gud står bak dette, men det er ikke rett tid for det ennå. Du må fortsette å be og forberede deg til det rette øyeblikket kommer - til avtalt tid.

  “På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal få til svar på mitt klagemål. Og Herren svarte meg og sa: Skriv synet opp og skriv det tydelig på tavlene, så det er lett å lese det! For ennå må synet vente på sin tid. Men det haster mot enden og lyver ikke. Om det dryger, så vent på det! For komme skal det, det skal ikke utebli.” (Habakkuk 2:1-3)

  I en slik situasjon er det lurt å gjøre slik som Maria, som gjemte engelens ord i sitt hjerte og grunnet på det, helt til den aktuelle tid.


  Grønt lys betyr at du er midt i Guds vilje! Hva du har planlagt å gjøre er etter Guds vilje og intensjoner. Du befinner deg også i den rette tid, så gå videre - gjør det du kjenner i ditt hjerte!

  “Men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt.”(Hebreerne 5:14)

  Dette taler om våre åndelige sanser – dette trafikklyset inne i oss. Din ånd (den nye skapningen) er gitt deg, som et trafikklys, som viser deg når du skal stoppe, endre kurs, vente eller kjøre videre. Lær deg å lytte og gjenkjenne de ulike fargene på lyset.
  3. TRE TRINN FOR Å GJENKJENNE DEN INDRE STEMMEN


  Vi tenker ofte at når Den Hellige Ånd kommer over oss i et møte eller i en bestemt situasjon, må det være som en eksplosjon!


  Noen ganger møter vi folk som sier: "Gud talte til meg". Men ofte når vi hører noen sier dette, tenker vi: "Hvordan kan dette ha seg? Gud har da aldri snakket til meg slik som dette. Kanskje jeg er åndelig døv? Eller kanskje jeg er ute av Guds vilje, for om jeg befant meg i Guds vilje, ville jeg vel ha hørt hans røst som denne personen?... "

  La meg si deg at Den Hellige Ånd ønsker å veilede og instruere deg i å forstå hvordan du kan bli ledet av Ham i ditt daglige liv! Og det er ikke så vanskelig at du må lese en masse bøker om det, eller å gå ett år eller to på bibelskole for å lære det! Guds Ånd er den samme over hele verden, og han leder oss på samme måte som han har ledet kristne gjennom hele historien.

  For å bli ledet av Guds Ånd, må du følge Guds vilje. Du må være lydige mot hans vilje. Det betyr tre ting.

  1.    Først av alt, betyr det at du følger Hans Ord. Guds vilje er i Hans Ord. I Ordet møter du Ham og bli kjent med Ham. Guds Ord viser deg Hans veier og Hans regler. Fra dette vil det være mye lettere å kjenne hans vilje! Hvis noe ikke stemmer overens med Guds Ord, så bare glem det!

  2.    Dernest vil jeg du skal si følgende til Gud: "Uansett hva du vil jeg skal gjøre Herre, jeg er tilgjengelige for deg! Hjelp meg å gjøre din vilje og lede meg ved din Ånd! "Si det høyt og fortell ham: "Uansett hva du vil... Jeg er tilgjengelig for deg!" Nullstill deg, og gjør deg selv tilgjengelig for Ham.

  3.    For det tredje må du forstå at du kan utvikle din åndelige sansene ved å tilbringe mye tid i bønn og tilbedelse. Gjennom dine bønner og tiden du bruker bare for å tilbe Gud, vil du bli kjent med Hans karakter og Hans personlighet. Din ånd vil være mer sensitiv og lydhør, slik at du kan "høre det" når Gud taler til deg.

  Selv Jesus trengte å tilbringe mye tid sammen med sin himmelske Far. Han trengte å være alene med Gud i bønn og tilbedelse.

  “Men ordet om ham kom bare enda mer ut, og mye folk kom for å høre og for å bli helbredet for sine sykdommer. Men han dro seg tilbake til øde steder og var der i bønn.”(Lukas 5:15-16)

  Hvis Jesus hadde et så stort behov å gjøre dette, hva da med oss?

  Fordi Jesus tilbrakte mye tid alene sammen med sin Far, var han alltid informert fra himmelen. Han visste alltid hva Han skulle gjøre, på grunn av denne kvalitetstiden som han tilbrakte alene med Gud! Derfor kunne Han tale direkte inn i ulike situasjoner og bringe noe fra himmelen inn i situasjonen!

  “Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem: Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter?”
  (Markus 2:8)

  Disse tre trinnene er hele hemmeligheten om hvordan du kan lære å gjenkjenne Hans stemme i deg! Begynn i dag å prioritere disse tre enkle sannhetene, så vil du merke at det tar ikke lang tid, før du begynner å gjenkjenne Guds stemme på innsiden av deg. Da blir ditt åndelige liv spennende og du blir en effektiv arbeider for Gud…