Lam

 • Lammets hustru

  Kom, jeg vil vise deg bruden, Lammets hustru. - Åp 21,9

  Er vi skikket til å være Lammets hustru?

  Vi kan fortelle vår omvendelseshistorie. Vi har vår plass i de helliges samfunn. Og vi er visse på å få vår plass i himmelen en gang.

  Men tro om vi passer til å være Lammets hustru?

  Lammets hustru kan ikke selv være en løve eller en tiger. Hun må selv være et lam. Og det kaller også Herren sine venner for: "Se, jeg sender dere som lam midt blant ulver." (Luk 10,3)

  Lammet er en forsvarsløs skapning. Det har ikke våpen av noe slag, ikke horn, ikke tenner som rovdyrene eller skarpe klør. Det er helt avhenging av sin hyrde.

  Slik må vi være. Vi kan ikke bruke verdens våpen. Vi kan ikke slå igjen. Vi er helt avhenginge av vår hyrde.

  Men kan det merkes i alt det vi sier og skriver at vi er avhengige av Jesus? Kan man se det i all vår ferd?

  Hvis ikke, så la oss vende oss til Golgata og se på Guds lam. La oss være ved korset så lenge at vi selv får del i hans vesen.

 • Påskelammet

  I påskelammet har vi i følge skriftens bestemte undervisning et forbilde på frelsen i Kristus Jesus. Det er mange av forbildene som kan ha en uviss tydning, men når det gjelder andre igjen, behøver vi ikke være i uvisshet, for Gud har selv gitt oss undervisning om hva de betyr. Slik er det med påskelammet, og slik er det med hensyn til de fleste forbilder i 2. Mosebok. "For vårt påskelam er slaktet, Kristus." (1. Kor 5,7)
   

  Forbilde

  2. Mos 12,6: Det var et slaktet lam, ikke et levende, som reddet israelittene fra vredesdommen.

   

  v. 5. Lammet skulle være feilfritt

   

   

   

   

   

  v. 7. Dets blod skulle utgydes og strykes på dørstolpene

   

   

   

  v. 46. Intet ben skulle brytes.

   

   

   

  v. 3 og 20. I hvert hjem var det den natt noen død, enten den førstefødte eller lammet istedenfor den førstefødte.

   

   

  2. Mos 13,2. Alle de førstefødte som var blitt forløste ved lammets blod, skulle helliges Herren (utskilles).

   

  v. 13. "Blodet på de husene hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt."

   

   

  Virkelighet

  1. Kor 2,2: For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.

   

   

  1. Pet 1,18-19: For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.

   

  1. Pet 1,2: utvalgt etter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og til bestenkning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred være med dere i rikt mål!

   

  Joh 19,36: For dette skjedde for at Skriften skulle bli oppfylt: Ikke et ben skal brytes på ham.

   

  Rom 6,23: Syndens lønn er døden.

  Rom 5,8: Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.

   

   

  1. Kor 6,19-20: Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!

   

   

  Ef. 1,7: I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.

   

   

   

   

  Ordet pesach, oversatt med "gå forbi" i 2. Mos 12,13; 23; 27, brukes også på andre steder i Skriften, nemmelig 2. Sam 4,4, oversatt med "ble halt" (om Mefiboset), 1. Kong 18,21, oversatt med "halte" (til begge sider), likeså i Jes 31,5, hvor det i 1878-oversettelsen på svensk står "skåne".

  "Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet Gud har vitnet om sin Sønn. Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn." (1. Joh 5,10-13)