Lignelser

 • Jesu lignelser - oversikt

  Det er delte meninger om hvorvidt noen av lignelsene som er tatt med i følgende liste, strengt tatt hører hjemme i denne kategori.

   

  Matteus

  Markus

  Lukas

  Johannes

  Et rike i strid med seg selv

  Matt 12,25-30

  Mark 3,23-27

  Luk 11,15-23

   

  Lyset i staken

  Matt 5,15

  Mark 4,21

  Luk 11,33

   

  Huset på fjell eller sand

  Matt 7,24-27

   

  Luk 6,47-49

   

  Ny lapp på et gammelt klede

  Matt 9,16

  Mark 2,21

  Luk 5,36

   

  Ny vin i gamle skinnsekker

  Matt 9,17

  Mark 2,22

  Luk 5,37

   

  Blinde veiledere

   

   

  Luk 6,39

   

  Splinten og bjelken

  Matt 7,3-5

   

  Luk 6,41-42

   

  Perler for svin

  Matt 7,6

   

   

   

  Treet og fruktene

  Matt 7,17-20

   

  Luk 6,43-45

   

  Om å tilgi

   

   

  Luk 7,41-50

   

  Såmannen

  Matt 13,1-23

  Mark 4,1-20

  Luk 8,4-15

   

  Såkornet

   

  Mark 4,26-29

   

   

  Ugresset i hveten

  Matt 13,24-30

   

   

   

  Sennepskornet

  Matt 13,31-32

  Mark 4,30-32

  Luk 13,18-19

   

  Surdeigen

  Matt 13,33

   

  Luk 13,20-21

   

  Skatten i åkeren

  Matt 13,44

   

   

   

  Den verdifulle perle

  Matt 13,45-46

   

   

   

  Fiskenoten

  Matt 13,47-48

   

   

   

  Den ubarmhjertige tjerner

  Matt 18,23-35

   

   

   

  Den barmhjertige samaritan

   

   

  Luk 10,25-37

   

  Den pågående vennen

   

   

  Luk 11,5-8

   

  Den rike bonden

   

   

  Luk 12,16-21

   

  Den våkende tjener

   

   

  Luk 12,35-40

   

  Den kloke husholder

  Matt 24,45-51

   

  Luk 12,42-48

   

  Det ufruktbare fikentre

   

   

  Luk 13,6-9

   

  Bryllupsgjesten

   

   

  Luk 14,7-11

   

  Det store gjestebudet

   

   

  Luk 14,15-24

   

  Å beregne omkostningene

   

   

  Luk 14,28,33

   

  Det tapte får

  Matt 18,12-14

   

  Luk 15,1-7

   

  Den tapte sølvpenning

   

   

  Luk 15,8-10

   

  Den bortkomne sønn

   

   

  Luk 15,11-32

   

  Den uærlige forvalteren

   

   

  Luk 16,1-13

   

  Den rike mann og Lasarus

   

   

  Luk 16,19-31

   

  Det rette tjenersinn

   

   

  Luk 17,7-10

   

  Den urettferdige dommer

   

   

  Luk 18,1-8

   

  Fariseeren og tolleren

   

   

  Luk 18,9-14

   

  Arbeiderne i vingården

  Matt 20,1-16

   

   

   

  De betrodde pengene

   

   

  Luk 19,11-27

   

  Det sanne vintre

   

   

   

  Joh 15,1-8

  Den gode hyrde

   

   

   

  Joh 10,1-16

  De to sønner

  Matt 21,28-32

   

   

   

  Vingården

  Matt 21,33-46

  Mark 12,1-12

  Luk 20,9-19

   

  Kongesønnens bryllup

  Matt 22,1-14

   

   

   

  De ti jomfruer

  Matt 25,1-13

   

   

   

  Talentene

  Matt 25,14-30

   

   

   

  Fårene og geitene

  Matt 25,31-33