Sodoma

 • Se deg ikke tilbake

  Noen ganger blir du utfordret til å gjøre en ting som du synes er ubehagelig. Da vil man automatisk vurdere seg selv, og rask finne ut at dette vil man ikke gjøre. Din egen historie forteller deg at dette ikke er din greie, ”jeg passer rett og slett ikke til denne oppgaven”!

  Andre ganger har man en situasjon i livet som virker både behagelig og stabil. Man slår seg til ro med denne livsstilen, og synes den burde vare livet ut. Man har det jo så greit! Ikke at det er noe galt i det, men ved et spørsmål om man kunne tenke seg å forandre på dette, og begi seg ut av sin komfortable sone, vil man selvsagt tenke på de ting man måtte ofre:

  1. Trygghet

  2. Komfortabel livssituasjon

  3. Gi avkall på selvvalgte verdier

  Slik var det med Lot, han bodde i Sodoma. Men denne byen ville bli ødelagt, og to av Herrens engler besøkte hans hus, og anmodet ham om å reise bort fra byen. Den skulle ødelegges! Paradokset er at Lot selv hadde vært dommer i byen og sittet i byporten og dømt i tvistesaker. Hvorfor måtte han advares? Han burde visst det!

  Når man blir vant med sin situasjon, reagerer man ut ifra den. Er den komfortabel vil man ikke ut av den. Er den vond, søker man alltid forandring. I vårt land har de fleste en stabil materialistisk situasjon.         Ytre sett virker det bra, men det er mange mennesker som bak sin fasade sliter med en livssituasjon som slettes ikke er bra. Disse trenger din hjelp, en menighet, en kirke, et fellesskap, en venn og ei hand å holde i!

  Vil du være med å virke for Gud er menigheten et godt utgangspunkt. Da blir du en del av Herrens arbeidsstokk. Kanskje synes du det virker ubehagelig, kanskje har du en negativ opplevelse med kristne? Muligens ønsker du ikke å ødelegge din trygghet, komfortabilitet, eller troen på at du må forlate din selvvalgte vei?

  Se deg ikke tilbake, se fremover slik Lot ble anmodet om å gjøre. Så vil Herren velsigne deg, han vil hjelpe deg å lykkes! Ikke uten hjelp, men ved Guds Ånd, Guds engler og med fellesskapet i din menighet. Da kan du få oppleve at din situasjon blir enda rikere enn den er i dag.

  Gud velsigne deg!