"Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden ville ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, SAMUEL og profetene." (Hebreerne 11:32)
 
Samuel har en helt spesiell plass i Det Gamle Testamente. Hans mor, Hanna, fikk ham som svar på bønn. Hun gav et trosløfte til Herren, og sa: "Dersom du vil gi meg en sønn, så skal jeg gi ham tilbake til deg." Det står så fint at hun ba om ham for Herrens skyld. Og Gud hørte Hannas bønn, og deretter kom hun og gav gutten tilbake til Herren. Hun sier så vakkert:

"Nå gir jeg ham tilbake til Herren for hele hans levetid. Det var for Herrens skyld jeg ba om ham."             (1 Samuel 1:28)
 
Da gutten Samuel vokste opp, hos presten Eli, begynte Gud å tale til ham allerede mens han var en ung gutt. Dette var i en tid da det var dårlig med syner og åpenbaringer, og Guds Ord var dyrt i de dager.            (1 Samuel 3:1) 
 
Men Samuel brøt denne barrieren, og ble et redskap for Gud fra barnsben av. Det er viktig at vi forstår hvor verdifullt det er med mennesker som vokser opp hos Herren, og som blir der hele livet.
 
Ofte har vi gitt god plass til de som har et dramatisk vitnesbyrd om hvordan de har blitt løst fra et liv i store synder, alkohol, narkotika og kriminalitet. Og det er selvsagt herlig at Gud frelser det som mennesker ser på som et "håpløst tilfelle".
 
Men det er enda sterkere når mennesker kan følge i Samuels fotspor, og vokse opp hos Herren og høre Hans røst allerede som barn. Det er det sterkeste vitnesbyrdet!
 
Når vi leser om Jesus og døperen Johannes, finner vi det samme vitnesbyrdet: De vokste opp i visdom og i yndest hos Gud allerede fra barnsben av. Guds Ånd var over dem helt fra mors liv av. 
 
La det bli stående som den sterkeste måten å leve på!