Abel

 • Abel


  “Ved tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. Ved den fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig, for Gud vitnet om hans gaver. Og ved sin tro taler han ennå etter sin død.” (Hebreerne 11:4)

   

  Abel er den første som nevnes i dette galleri av troshelter. Men hva var så spesielt med Abel, siden han holdes fram som et eksempel til etterfølgelse? La oss lese historien om Kain og Abel.

   

  Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: Jeg har fått* en mann ved Herren. Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter. Kain ble jordbruker. Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lammene i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke.

  Da ble Kain forbitret, og stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den. Kain talte til Abel, sin bror. Og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel.

  Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror? Han svarte: Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter? Men han sa: Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Nå skal du være bannlyst fra den jorden som åpnet sin munn og tok imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin grøde. En flyktning og en vandrer skal du være på jorden.” (1 Mosebok 4:1-12)

  Om vi studerer forskjellen på Abel og hans bror Kain, vil vi se at Abels offer ble båret fram på grunn av en åpenbaring. Kain ofret fra jordens grøde, dvs et produkt av menneskelig strev og arbeid.

   

  Men Abel slaktet et lam og ofret det. Han hadde med andre ord fått tak i åpenbaringen om lammet og blodet! Dermed ble Abels offer en profeti om forsoningen, Jesus og nåden.

   

  Derfor velsignet Gud Abels offer, mens Han avviste Kains offer. Disse to første brødrene blir dermed en kraftig profeti om det budskap som er selve kjernen i evangeliet: Lovgjerninger og eget strev fører aldri fram til å behage Gud. Men tro, basert på Guds nåde, lammet og forsoningen, det forløser Guds velbehag.

   

  Man kan under seg over hvor Abel hadde fått denne åpenbaringen fra? Jeg tror han hadde oppfattet budskapet fra himmelen da hans far Adam fortalte hvordan Gud slaktet et dyr og kledde dem i skinn etter syndefallet. (1 Mosebok 3:21)

   

  Dette var den første profeti om Lammet som skulle slaktes, og jeg tror at Abel hadde fått denne åpenbaringen om blodet ved å høre fra Adams beretning og ved at Gud åpenbarte det for ham. Abels åpenbaring er fortsatt et strålende bevis på Guds handlemåte. Derfor taler hans tro etter hans død!

   

  Så la oss derfor ta imot dette budskapet fra Abel, for dette blodets budskap lever fremdeles – og har fått sin evige oppfyllelse i Jesus Kristus…