Guds navn

 • Skjulte Mysterier Ved Guds Navn

   


   

  Det finnes skjulte mysterier å oppdage i Guds vakre navn, som er skrevet nesten 7000 ganger i Det Gamle Testamente. (Det hebraiske for gamle testamente er ”Tanak”).

  Da Gud talte til Moses fra den brennende busken, åpenbarte Han sitt sanne navn:

  "Da sa Moses til Gud: Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere! - og de så spør meg: Hva er hans navn? - Hva skal jeg da svare dem?Da sa Gud til Moses: Jeg er den jeg er. Og han sa: Så skal du si til Israels barn: JEG ER har sendt meg til dere." (2 Mosebok 3:13-14)

  Når vi uttaler Guds navn på hebraisk, sier vi Yahwe (Yaw-vei) som er vanlig skrevet YHWH eller YHVH, siden det ikke er noen vokaler i det hebraiske alfabetet. På hebraisk, som blir lest fra høyre mot venstre, er Yahwe skrevet som ovenfor.

   

   1. SKJULT HEMMELIGHET NR 1: GUDS NAVN VISER AT VI ER SKAPT I GUDS BILDE

   

  1 Mosebok 1:27 sier at mennesket ble skapt i Guds bilde. Under har vi et bilde som viser hvordan Guds navn ser ut når vi staver navnet YHWH vertikalt . Guds navn skrevet vertikalt, ser ut som et menneskebilde.

   


  Da er det interessant at Bibelen sier å se at vi er skapt i Guds bilde, siden vår menneskelige form gjenspeiler hans navn. 

   

  2. SKJULT HEMMELIGHET NR 2: GUDS NAVN TALER OM DEN NAGLEMERKEDE HÅND

   

  La oss se på de opprinnelige meldingene fra det hebraiske manuskriptet ”Paleo”(hebraiske bokstaver) før de ble "modernisert": 

  Yahwes navn staves og betyr:

  Yod --- den opprinnelige hebraiske pictograph av dette brevet var HAND

  HEY --- den opprinnelige hebraiske pictograph av dette brevet var SE

  VAV --- den opprinnelige hebraiske pictograph av dette brevet var SPIKER / SPIKRET ELLER NAGL / NAGLET.

  HEY --- igjen, var pictograph SE

  Guds navn (Yahwe) som er skrevet i tidlig hebraisk kunne dermed uttales "Se hånd, Se Naglemerket" eller "Se, den spiker-gjennomborede hånd" 

   

  3. SKJULT HEMMELIGHET NR 3: GUDS NAVN SKREVET OVER JESU KORS

   

  Dette fører oss til "Skjult Hemmelighet # 3".... La oss se på skiltet som ble plassert over Jesu kors: 


  Matteus 27:37 sier: "Over hodet hans hadde de festet en innskrift med klagemålet mot ham: Dette er Jesus, jødenes konge." 

  Skiltet ble lest slik: ".. Yeshua HaNatzerat VaMalech HaYehudim", eller "Yeshua fra Nasaret, jødenes konge" Den første bokstaven i hvert av disse fire hebraiske ordene er

  Yod - Y - eshua,

  HEY - H-aNatserat

  VAV - V-aMealech

  HEY - H-aYehudim

  Guds navn (YHWH) og acrostic til siktelsen mot Jesus er den samme = Yod, HEY, VAV, HEY - YHWH.

  Anklagen mot Jesus staver faktisk ut navnet YHWH, (YaHWeH), navnet gitt til Moses ved den brennende tornebusken!

  Er det ikke da rimelig å si at Messias ble torturert og myrdet nettopp fordi han var Gud (YHWH)?