Luther

 • Luther og Satan

  Den velsignede gudsmannen Luther hadde en gang en merkelig drøm. Han drømte at Satan kom til ham en rull, bred og lang og aldeles tett beskrevet, og begynte å rulle den opp for reformatorens øyne, idet han bad ham lese det som stod på den. Luther gjorde det og merket at den inneholdt en redegjørelse for hans synder. Forgjeves søkte han blandt alle disse synder for å finne noen som han var uskyldig i, men da kom han bare på synder som han hadde for lenge siden hadde glemt bort.

  Etter at han grundig hadde gått gjennom hele fortegnelsen, spurte han Satan: "Er dette all mine synder?".

  "Nei," svarte Satan.

  "La meg da få se alle" ropte Luther.

  Og Satan gikk bort, men kom snart igjen med en ny rulle, like bred og like lang og igjen gikk Luther igjennom det forskrekkelige register.

  Da han hadde konstantert riktigheten av fortegnelsen, spurte han igjen Satan: "Og nå, er dette alt?"

  "Ja," svarte Satan, "dette er alt".

  "Ta da," svarte Luther, "min penn og skriv med rødt blekk tvers over rullene: Jesu Kristi, Guds Sønns blod renser fra all synd."

  Kjære leser, kan du takke for blodet?