Sedertre

 • Den rettferdige er som et sedertre

  "Den rettferdige spirer som palmen. Som en seder på Libanon vokser han." (Salme 92,13)

  Sedertreet omtales ofte i Guds ord og brukes blant annet også som et bilde på den rettferdige. Dette tre har mange verdifulle egenskaper, og ved å stifte nærmere bekjentskap med det, vil vi bedre forstå hvorfor det så ofte nevnes i Guds Ord.

  Sedertreet, som det nå ikke finnes så mange av, som i den bibelske tid, utmerker seg ved sin høye, staselige vekst: det kan oppnå en høyde på 110 meter og 9-15 meter i omkrets, så det er ingen småbusk det er snakk om når det er utvokst. Disse trær kan også nå en høy alder, ja det finnes trær som man tror er omkring tusen år gamle. Den har en behagelig duft og er utrolig holdbar.

  Det har vært funnet inventar (av sedertre) i templer som har ligget nedgravd i over 2000 år, og likevel har veden vært nesten like frisk. Den angripes ikke av ormer og råtner nesten aldri. Det er vanlig å bruke kister av sedertre til å oppbevare tøy i, fordi dette bevarer det fra møll eller lignende.

  La oss nå i korthet betrakte sederen som et bilde på den rettferdig.

  1. Dype røtter

  Dette tre har dype røtter. Det har godt tak, og er derfor et treffende bilde på en som er rotfestet og grunnfestet i nådens klippe og i sannheten. Sedertreet lar seg ikke rokke av stormen og svaier ikke hit og dit etter som vinden blåser. Heller ikke er det lett å knekke den veldige og tykke stammen. Den som har sine røtter dypt nede i nådens og sannhetens klippegrunn, han tåler motgang, han er ikke lett å knekke, og han lar seg ikke rive med av hver lærdomsvær eller skiftende stemninger og omstendigheter.

  "Likesom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herren, så vandre i ham, rotfestet og oppbygget i ham, grunnfestet i troen slik dere har lært, rike på takk." (Kol 2,6f)

  "Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit." (Jes 26,3)

  2. Treets duft

  Treets gode duft minner om den gode ånd som følger den rettferdige. Det er verd å merke seg at sedertreet dufter godt også i ilden. Og det dufter både innvendig og utvendig. Ligner ikke det den hellige? Det finnes uekte sedertre som ligner meget på de ekte, men de dufter ikke.

  "Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer duften av kunnskapen om ham på hvert sted. For vi er Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst, og blant dem som går fortapt." (2. Kor 2,14f)

  3. Er alltid grønn

  Sedertrærne er alltid grønne. Ingen vinter tar skjønnheten fra dem, og høststormene klarer ikke ta fra deres skjønne drakt.

  "Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules." (Matt 5,14)

  "Dere som elsker Herren, hat det onde! Han bevarer sine frommes sjeler, han frir dem ut av de ugudeliges hånd." (Salme 97,10)

  4. Råtner ikke

  Saften i dette tre gjør at det ikke råtner og ikke angripes av ormer. Det er Åndens kraft i den rettferdige som bevarer fra besmittelse fra verden og angrep fra djevelen.

  "Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst." (Gal 5,16)

  "Dersom vi lever i Ånden, da la oss òg vandre i Ånden!" (Gal 5,25)

  5. Trives i høyden

  Sedertreet trives best i høyden. Den beste og hardeste ved finnes i de trær som vokser høyest. Også den rettferdige trives best i høyden, der hvor luften er ren og klar, ikke i sump og skygge.

  "Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd." (Kol 3,1)

  Hvor sant det er hva Gud ord sier om den rettferdige: "Som en seder på Libanon vokser han".

  "Herrens trær blir rikelig vannet, Libanons sedrer som han har plantet." (Salme 104,16)