Selvtillit

 • Selvtillit

  Guds Ord er et mangfold av mennesketyper. Her treffer vi stolte konger og hovmodige politikere, sammen med mennesker med lav status, tiggere, enker, og spedalske. I dag har vi både enker og syke blant oss uten at det har noe med lavstatus å gjøre. De som var så uheldige å være blant de spedalske, eller var enker uten særlig inntekt, kunne samtidig være uheldig å råke borti en fariseer som ikke støttet deres livsgrunnlag, derved ble de i tillegg fordømt. Du verden så vanskelig det måtte være. Uheldige omstendigheter som ikke var viljestyrt ble deres hverdag, ikke valgt, bare tilfeldig! Får man selvtillit av det?

  En kvinne som hadde vært syk i mange år, ”på kvinners vis” som det het på den tiden, og som ville vært en enkel gynekologisk sak i våre dager, hadde strevet med dette i tolv år. Alt hun hadde tjent hadde hun brukt på leger, men ingen kunne hjelpe henne. I hennes ensomhet sto nok spørsmålene i kø: ”Er jeg dødssyk?”, ”Hvorfor meg, hva har jeg gjort”, ”Hvorfor straffer Gud meg, selv vet jeg ikke om jeg har syndet”, ”Hvorfor kan ikke legene hjelpe meg, er det så alvorlig?”, ”Kjenner andre lukten av mine problemer, kan jeg gå ut blant folk?”, spørsmålene må dateres til Jesu tid, hvor det meste var primitivt. Selvbildet var elendig, selvtilliten likeså.

  Stiller du deg slike spørsmål? Har du et problem som sliter i deg, selvskyld, skavank, legemlige fornedrelser, følelsen av ikke å bli akseptert i de sosiale kretser? Kvinnens eneste ønske var å bli frisk. Det ville rette på så mye. Tanken på at ting ordner seg, gir oss håp om en bedre hverdag, og av og til er muligheten så nærme, men man ser den ikke. Problemene overskygger mulighetene.

  Kvinnen med blødningene fikk en dag høre om Jesus. Bevisst på at en berøring av Jesus ville gjøre henne frisk førte til at både selvbilde og selvtillit fikk fare, hun valgte å gripe sjansen en gang for alle. I folkemengden banet hun seg frimodig frem, mot Jesus, og klarte med sin tynnslitte frimodighet å berøre en dusk som hang ned fra kappen Jesus kledde seg med. Hun kjente kraften fra Jesus helbredet henne i samme stund. For en følelse, for en opplevelse! Tror du hun var lykkelig?

  At Jesus kjente at noe skjedde, og til slutt fant kvinnen som i ydmykhet røpet sin handling hører med til resten av historien i Luk. 8:43. Troen på at Jesus kunne gjøre noe med hennes problemer var Guds fokus, hun ble helbredet for sin tro’s skyld, sa Jesus. Ikke at hun var så veldig sterk i troen, men det var liksom hennes eneste sjanse, og andre hadde jo opplevd av Jesus gjorde under, så hvorfor ikke henne og?

  Som kvinnen søkte trøst i ryktene om Jesus Kristus, inviteres du til å gjøre det samme. Om din selvtillit er svekket på grunn av uforskyldte omstendigheter, eller det skyldes feil valg i livet, er Jesus der like mye. Vær frimodig, han venter på deg!

  Gud velsigne deg!