Hjem

"Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti."

- Salme 119,105
bible 3

Forkynnelse

Bibelfellesskapet ønsker å ha fokus på Bibelen og forkynnelsen av det rene evangelium. Vi tror at Bibelen er Guds Ord fra perm til perm. På nettsiden finner du masse undervisning, prekener, andakter, artikler og mye mer... 

sound wave

Audio-taler

Du kan høre på taler over forskjellige temaer og emner. Vi har også serier med undervisning over hebreerbrevet og tabernaklet. Det er også et knippe utvalg av engelsk forkynnelse.

old-books

Ressurser

Under ressurser finner du nettbibel, Ordets rikdom (forklaring av enkelte sentrale ord og begreper i Bibelene), oversikter over mange forskjellige ting i Bibelen, presentasjoner fra Johannes´ Åpenbaring, spørsmål og svar, og bibel-mix m.m.....  

prayerful person

Forbønn

Vi tror at Guds folk skal være et bønnens folk, og det er veldig viktig at vi står sammen og ber for og med hverandre. Du kan sende inn bønnebegjær og takksigelser, eller være med som en aktiv forbeder....

Bibelen

1. Den er:
a) En inspirert bok
b) Guds ord
c) Et budskap til alle mennesker
d) Uten personanseelse
e) En åpenbaring av Guds vilje
 
2. Les den:
a) Ofte
b) Sakte
c) I sammenheng
d) Med ettertanke
e) Under bønn
f) Uten forutfattede meninger
 
3. Da kommer du til å:
a) Tro den
b) Praktisere den
c) Oppleve at løftene holder
d) Vinne sjeler gjennom den
- J. W. Chapman.

Gi en gave

Vi i Bibelfellesskapet ønsker å forbedre oss.
 
Nå begynner det å bli noen hundre artikler av forskjellige slag, taler, videoer osv. For å holde dette ryddig og lett å finne frem, så ønsker vi å forbedre funksjonalitet og utseende kontinuerlig slik at det er en enkel side å bruke for alle og enhver.
 
Midler som kommer inn vil bli brukt til årlige utgifter for serverplass og bedre løsninger for en bedre brukeropplevelse av siden. Eventuelt overskudd går til gode formål. Tidligere har vi blant annet gitt til kristne flomofre i Pakistan. Vi som driver nettsiden, gjør dette på frivillig basis, og kommer til å fortsette med det.
 
For å gi kan du enkelt betale inn på følgende kontonummer i nettbanken din:
Kontonr.: 1203.72.26813

S5 Box