Michel Andreas Rivas er født i 1972. Han er halvt spansk og halvt norsk, men født og oppvokst i Norge. Han er gift med Helene og bosatt i Kristiansand. Hans hjemmemenighet er Filadelfia Kristiansand. Her han han vært aktivt med i flere år, både gjennom ungdomsarbeid, radioarbeid m.m. I de senere år har han også fungert som lærer ved Filadelfia Kristiansands bibelskole. Fra sommeren 2013 er han innsatt som medpastor i menigheten.
 
Michel er en frisk og engasjerende taler, med et klart og tydelig budskap. Han brenner for vekkelse og framgang for Guds menighet og har en sterk appell til unge kristne.

Mediaspilleren trenger JavaScript for å fungere.