Arvid Bentsen er født i 1939. Han er en av Norges mest kjente og ettertraktede forkynnere. Hans kall er spesielt knyttet til temaet Israel og det profetiske ord. Han fikk allerede som 7-åring et kall fra Gud om at han skulle reise rundt og tale om Israel. Arvid har nå reist og talt om Israel i over 32 år, og har siden 1991 reist i regi av den Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem. I løpet av de senere år har hans undervisning blitt spredt over hele landet via cd-permer, som kan bestilles på nettet (vi har link til disse her på Bibelfellesskapet).
 
Arvid besitter en imponerende innsikt i Bibelen og det profetiske ord. Han har også meget god innsikt i verdenshistorien og verdenspolitikken. Også innenfor områder som astronomi og arkeologi har han mye kunnskap. Han er en meget engasjert forkynner og hans undervisning maner Guds folk til å stå opp for Israel, både som land og folk.
Beklager, men det lyktes ikke å finne noen Taleopptak
Beklager, men det lyktes ikke å finne noen Serie