Jesaja

 • Den lidende tjener (Jesaja 53)

   

  Profetien (Han skal...)

  Oppfyllelsen

  Opphøyes (52,13)

  Fil 2,9

  Mishandles gjennom lidelse (52,14; 53,2)

  Mark 15,17; 19

  Sørge for en forsoning ved blod (52,15)

  1. Pet 1,2

  Forkastes av mange (53,1; 3)

  Joh 12,37f

  Bære våre synder og smerter (53,4-5)

  Rom 4,25; 1. Pet 2,24f

  Være vår stedfortreder (53,6; 8)

  2. Kor 5,21

  Frivillig ta vår skyld og straff (53,7-8)

  Joh 10,11; 19,30

  Begraves i en rik manns grav (53,9)

  Joh 19,38-42

  Frelse dem som tror på Ham (53,10-11)

  Joh 3,16; Apg 16,31

  Dø for overtrederne (53,12)

  Mark 15,27f; Luk 22,37