Skattkammeret

 • Det personlige arbeidet

  "Sønn, gå i dag og arbeid i vingården!" - Matt 21,28

  1. Hva gjør jeg nå?

  "Jeg må gjøre hans (Faderens) gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide." - Joh 9,4

  Gjør hans gjerning?

  Ikke alene Ordets hørere, men også dets gjørere.

  "Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre! og gjør ikke det jeg sier?" - Luk 4,46

  2. Hva skal jeg gjøre?

  "gjør det som er ham til behag" - 1. Joh 3,22

  "Det han sier dere, skal dere gjøre." - Joh 2,5

  3. Når skal jeg gjøre det?

  Jeg må arbeide så lenge det er dag, sa Jesus (Joh 9,4).

  "Sønn, gå idag og arbeid" Nå!

  4. Hvordan skal jeg gjøre det?

  Dette er det viktigste spørsmålet av dem alle.

  1. Motivet. Kjærlighet til ham som har gjort så meget for meg. Gjør alt til Guds ære.

  2. Tro. Avhengighet.

  "Uten meg kan dere intet gjøre" - Joh 15,5

  "Alt makter jeg ved ham som gjør meg sterk." - Fil 4,13

  3. Håp. Tit 2,11-15.

  "Se jeg kommer snart, og min lønn er med meg, til å gi enhver igjen etter som hans gjerninger er." - Åp 22,12

   

 • Skattkammeret

  Skattkammeret er små gode "skatter" som ble gitt ut og skrevet i Bibelsk Tidsskrift. Følg med, det kommer stadig flere små skatter. :)

  Bibelen

  1. Den er:

  a) en inspirert bok,

  b) Guds ord,

  c) et budskap til alle mennesker,

  d) uten personanseelse,

  e) en åpenbaring av Guds vilje.

  2. Les den:

  a) ofte,

  b) sakte,

  c) i sammenheng,

  d) med ettertanke,

  e) under bønn,

  f) uten forutfattede meninger.

  3. Da kommer du til å:

  a) tro den,

  b) praktisere den,

  c) oppleve at løftene holder,

  d) vinne sjeler gjennom den.

  J. W. Chapman.

   

  Jesu rettferdighet

  Bevitnet av himmelen, jorden og helvete.

  - Judas, Matt 27,4

  - Pilatus' hustru, Matt 27,19

  - Pilatus, Matt 27,24

  - Herodes, Luk 23,15

  - Røveren, Luk 23,41

  - Høvedsmannen, Luk 23,47

  - Demoner, Mark 3,11

  - Faderen, Luk 3,22

   

  Guds folk

  Har en plass

              i hans hjerte, 5. Mos 33,3

              i hans hånd, 5. Mos 33,3

              ved hans fot, 5. Mos 33,3

   

  Hva tornene lærer oss

              Forbannelse, 1. Mos 3,17f

              Forløsning, Matt. 27,29

              Fornyelse, Jes 55,13

   

  Bibelsk regning

  Hvordan Gud regner: Rom 4,6 og 9

  Hvordan en synder skal regne: 2. Kor 5,15

  Hvordan den benådede skal regne: Rom 6,11

  Hvordan den prøvede skal regne: Rom 8,18

  Hvordan kjærligheten regner: Filemon 18