Skattkammeret er små gode "skatter" som ble gitt ut og skrevet i Bibelsk Tidsskrift. Følg med, det kommer stadig flere små skatter. :)

Bibelen

1. Den er:

a) en inspirert bok,

b) Guds ord,

c) et budskap til alle mennesker,

d) uten personanseelse,

e) en åpenbaring av Guds vilje.

2. Les den:

a) ofte,

b) sakte,

c) i sammenheng,

d) med ettertanke,

e) under bønn,

f) uten forutfattede meninger.

3. Da kommer du til å:

a) tro den,

b) praktisere den,

c) oppleve at løftene holder,

d) vinne sjeler gjennom den.

J. W. Chapman.

 

Jesu rettferdighet

Bevitnet av himmelen, jorden og helvete.

- Judas, Matt 27,4

- Pilatus' hustru, Matt 27,19

- Pilatus, Matt 27,24

- Herodes, Luk 23,15

- Røveren, Luk 23,41

- Høvedsmannen, Luk 23,47

- Demoner, Mark 3,11

- Faderen, Luk 3,22

 

Guds folk

Har en plass

            i hans hjerte, 5. Mos 33,3

            i hans hånd, 5. Mos 33,3

            ved hans fot, 5. Mos 33,3

 

Hva tornene lærer oss

            Forbannelse, 1. Mos 3,17f

            Forløsning, Matt. 27,29

            Fornyelse, Jes 55,13

 

Bibelsk regning

Hvordan Gud regner: Rom 4,6 og 9

Hvordan en synder skal regne: 2. Kor 5,15

Hvordan den benådede skal regne: Rom 6,11

Hvordan den prøvede skal regne: Rom 8,18

Hvordan kjærligheten regner: Filemon 18