De fleste kristne mener at svaret på dette spørsmålet er åpenbart: "Gud skapte Satan."

 

Men det er egentlig ikke sant. Gud skapte Lucifer. Det kan virke som ubetydelig forskjell ved første øyekast, men når du forstår hvem som virkelig skapte Satan, vil det forandre ditt perspektiv på ham for all fremtid.

 

Du kommer aldri til å tvile på din autoritet over djevelen. Du vil innse at han ikke er i stand til å gjøre noe uten et menneskes samtykke og samarbeid. Og all frykt du har for ham, vil forsvinne når du skjønner at han er egentlig ingenting.

 

Jeg tror at Gud skapte alt, inkludert Lucifer. Han skapte Lucifer som en kraftig salvet engel. Men Lucifer var ikke fornøyd med det, og han forble ikke den salvede kjeruben som Gud skapte ham til å være.

 

Esekiel 28:13-14 beskriver ham som han opprinnelig var i Edens hage:

«I Eden, Guds hage, bodde du. Kostbare steiner dekket deg: karneol, topas, diamant, krysolitt, onyks, jaspis, safir, karfunkel og smaragd, og gull. Tamburiner og fløyter var i fullt arbeid hos deg. Den dagen du ble skapt, sto de rede. Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige fjell. Der gikk du omkring blant skinnende steiner.»

 

De fleste tror at Lucifer tok en tredjedel av englene og gjorde opprør mot Gud i himmelen, hvor han deretter ble beseiret og deretter kastet til jorden. Dette er alt tatt ut fra ett skriftsted, i Åpenbaringen 12:4, og ble popularisert av Finis Dake i hans Bibelkommentar. Jeg tror ikke det er det som egentlig skjedde.

 

Jeg tror at Satan var opprinnelig på denne jorden i Edens hage som Lucifer. Han var Guds engel nummer én, sendt til jorden for å være en velsignelse for Adam og Eva.

 

Hebreerne 1:14 sier dette om engler:

«Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?»

 

Lucifer ble ikke sendt til jorden for å friste Adam og Eva, men for å velsigne dem. Han var engel som ble sendt for å være deres beskytter, til å tjene dem. Han var der med en guddommelig oppgave, fortsatt i sin perfekte tilstand. Det var i hagen at hans overtredelse mot Gud ble unnfanget og utført.

 

Esekiel 28:15 fortsetter å si:

«Ustraffelig var du i din ferd fra den dagen du ble skapt, til det ble funnet urettferdighet hos deg.»

 

Jeg har aldri helt vært i stand til å følge logikken om at Gud sendte Satan til jorden for å friste mennesket for å deretter se hvordan hva de gjorde. Som en far: ville du tatt ditt toårige barn og sette ham eller henne i et bur med en løve for å se hvordan de ville klare seg? Det ville åpenbart vært fullstendig uansvarlig; barnet ville ikke være en kamp for løven. Gud ville ikke gjøre det mot oss, og det gjorde han ikke mot Adam og Eva heller.

 

Så, hva var det som gjorde at Lucifer snudde seg mot Gud? Lucifer observerte mens Gud gjorde noe for mennesket som han aldri hadde gjort med noen annen i hans skaperverk. Da Gud skapte mennesket, ble han ikke bare skapt i Guds bilde, men han ble gitt ubetinget autoritet over denne jorden.

 

1. Mosebok 1:26 sier:
«Og Gud sa: La oss gjøre mennesket er i vårt bilde, etter vår liknelse. Og de skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, og over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.»

 

Han sa ikke til dem: «Så lenge du følger min ledelse og så lenge du gjør det jeg vil at du skal gjøre, vil jeg la deg herske over jorden.» Det var null kvalifikasjon for denne makt og autoritet. Gud talte det, og det ble slik.

 

Gud sier i Salme 89:35:
«Jeg vil ikke bryte min pakt og ikke endre det som gikk over mine lepper.»

 

I Hebreerne 1:3 står det:
«Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.»

 

Hva dette sier oss er at Gud ikke kan lyve; Det er integriteten til Hans Ord som holder hele universet sammen. I motsetning til mennesker som forbeholder seg retten til å forandre på sine utsagn, vil Gud ikke krenke og forandre Sitt Ord. Da Han talte til Adam og Eva om at de hadde herredømme, autoritet og makt til å undertrykke og herske, var det besluttet og gjort.

 

Lucifer forsto Guds Ords integritet, og da han hørte dette, tror jeg at antennene hans gikk opp. Han så at Adam og Eva hadde noe han ville ha, men ikke hadde: De hadde ubetinget autoritet. På en måte var de blitt gudene over denne verden; den var deres til å herske og legge den under seg.

 

Vi leser i Salme 115:16:
«Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt til menneskenes barn.»

 

Selv om Lucifer kanskje har vært Guds engel nummer én, ønsket han fortsatt mer. Han var sjalu og misunnelig; han ønsket faktisk å være i Guds sted.

 

I Jesaja 14:13 står det:
«Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet i det ytterste nord.»

 

Det neste verset sier,

«Jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik Den Høyeste.»

 

Lucifer forsto det at om han bare kunne lure Adam og Eva til å villig gi sin autoritet over til ham, så kunne han bli denne verdens gud. Han kunne ta den autoriteten som ble gitt til menneskeheten, bruke den til å ødelegge for Guds rike og motta den ros og tilbedelse og ære han ville.

 

Romerne 6:16 sier dette:
«Vet dere ikke, at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder. Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet.»

 

Så, hvem skapte Satan? Vi gjorde! I det øyeblikket Adam og Eva ga seg til Lucifer, ble han Satan, denne verdens gud. Du tenker kanskje; men Satan lurte dem jo - Burde ikke Gud ha stoppet ham?

 

Les 1 Timoteus 2:14:
«Og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse.»

 

Adam visste hva han gjorde!

 

Jeg tror at i det øyeblikket Lucifer overtrådte og reiste seg mot Gud, mistet han sine krefter som engel. Satan har nå ingen egen makt eller autoritet; han har bare det han har vært i stand til å bedra folk til å gi ham. Det er en kraftig uttalelse.

 

Tenk på hva det betyr for deg som en troende. Når vi motstår djevelen og kjemper mot ham, har Satan ikke en overlegen makt eller autoritet. Han er helt avhengig av et menneskes samarbeid som vil gi ham den autoriteten Gud gav dem.

 

"Satan går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke" (1. Pet 5:8). Han leter etter folk som vil åpne døren gjennom ting som begjær, opprør, strid, utilgivelse, frykt og mye mer. Når vi gir oss over til disse tingene, gir vi ham mulighet til å ødelegge oss. Og jeg kan garantere deg, gir vi ham lillefingeren, tar han hele hånda og kroppen i samme jafset.