"Ved tro levde han i løftets land, som i et fremmed land. Han bodde i telt sammen med Isak og Jakob, som var medarvinger til det samme løfte." (Hebreerne 11:9)
 
Isak var Abrahams løftessønn. Når vi studerer Isaks liv, finner vi at han levde i samme tro og høstet samme velsignelse som sin far Abraham. En av de dimensjonene som Abraham, Isak og Jakob levde veldig sterkt i, var materiell velsignelse. Derfor er det interessant at Gud så ofte presenterer seg som Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Han var deres personlige Gud. Men Gud stopper ikke der, Han ønsker også å åpenbare seg som din personlige Gud!
 
Vi kjenner jo til at Gud velsignet Abraham, men la oss se litt nærmere på Isak.

"Isak sådde korn der i landet, og høstet hundre foll det året, for Herren velsignet ham. Han ble en mektig mann, og hans rikdom vokste stadig så han til sist ble overmåte rik. Han eide småfe og storfe, og hadde mange tjenere, så filisterne ble misunnelige på ham" (1 Mosebok 26:12-14)
 
Om vi studerer Isaks vandring, vil vi se at han levde et gudhengitt og herlig liv. En av de tingene som blomstret i hans liv, var hans henders verk - altså hans virksomhet som bonde. Gud velsignet hans henders verk på en slik måte at filisterne til slutt ble misunnelige på ham.
 
Gud vil også velsigne ditt arbeid og dine henders verk. Bibelen er full av løfter om velsignelse også over våre materielle liv, din familie, ditt arbeid og din sosiale tilværelse. Det viktigste for en kristen er den åndelige velsignelsen vi har, der vi kan leve et liv i Den Hellige Ånds ledelse og kraft og bringe evangeliet ut.
 
Men Gud viser oss også at mennesket består av en helhet, der både ånd, sjel og kropp er inkludert i Guds frelse. Frelsen omfatter hele menneskelivet, med alle dets aspekter. Det blir Isak et sterkt eksempel på, når vi leser om hvordan Gud velsignet hans yrke og henders verk.