1. Mos 14,17-20; Salme 110; Heb. 5,6; Heb 7,1ff
 
Melkisedek: Betyr "rettferdighetens konge"
Kristus: "Se med rettferdighet skal kongen regjere" (Jes 32,1)
 
Melkisedek: Konge av Salem; Salem="fred"
Kristus: "Og han kalles - Fredsfyrste" (Jes 9,6-7)
 
Melkisedek: Var prest og konge i Salem 
Kristus: "Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone, og han skal være prest der han sitter på sin trone, og freds råd skal det være mellom dem begge." (Sak 6,13)
 
Melkisedek: Likestilles med Guds Sønn (Heb 7,3).
Kristus: "Da vi nå har så stor en yppersteprest, som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!" (Heb 4,14)
 
Melkisedek: Uten ættetavle, som hverken har dagers begynnelse eller livs ende. (Heb 7,3)
Kristus: "Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid." (Heb 13,8). "..da han alltid lever for å gå i forbønn for dem." (Heb 7,25)
 
Melkisedek: Han bli prest for alltid (Heb 7,3).
Kristus: "Men han har et prestedømme som ikke kan forandres, fordi han blir ved til evig tid." (Heb 7,24)
 
Melkisedek: Han møtte Abraham etter hans seier, gav ham brød og vin og velsignet ham (1. Mos 14,18)
Kristus: På samme måte kommer Kristus til oss og gir oss sitt nærvær etter kampens tider, hvor det er han som har gitt oss seier. I denne hellige nattverd gir han oss brødet og vinen. "Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus." (Ef. 1,3)