Dette er stedet for deg som liker bibelundervisning og ønsker mer bibelkunnskap. Her kommer vi til å fokusere på undervisning fra Guds Ord, samt å ta opp viktige bibelske temaer og spørsmål. Vi ønsker at denne web-siden skal være et forum for bibelstudier, forkynnelse og undervisning. Vi legger også ut taler i audio- og videoformat. I tillegg til dette har vi et ressurssenter, med nettbibel og oversikter.

 

På denne siden ligger det mange prekener, bibelstudier, undervisning og artikler om ulike emner. Dersom du finner ting som du ønsker å bruke i din menighet, bibelgruppe, bibelskole eller når du selv forkynner, kan du fritt gjøre dette. "For intet har dere fått det, og for intet skal dere gi det", sa Jesus. Men vi setter pris på tilbakemeldinger dersom noe har blitt til spesiell velsignelse for deg og andre.

 

Vi håper at du liker deg her inne. Du må også gjerne komme med spørsmål og idèer til saker som bør tas opp her. Slik er vi med på å gjøre vår web-side mer aktuell. Det er også fint om du anbefaler denne siden til dine venner. La oss få istand et herlig bibelfellesskap!


Gud velsigne deg!