Forbønn i fra Bibelfellesskapets forbedere

 

Vil du at noen skal be for deg? Da kan du legge inn ditt behov for forbønn og det vil bli sendt anonymt til alle som har meldt seg som forbeder.

 

”Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For hver den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, for ham skal det lukkes opp.” (Matteus 7:7-8)

 

At bønn er viktig og skal stå sentralt i den kristnes liv og i menigheten understrekes i hele det Nye Testamente. Paulus skriver til sin unge medarbeider Timoteus:

”Derfor formaner jeg først av alt til at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker .” (2 Timoteus 2:1)

 

Bønnen er stedet for å innrømme våre behov og avhengighet av Gud. Det er en livsnødvendighet for den kristne, ja – det blir tilmed kalt for ”den kristnes åndedrett (pust)”. Bønn er utøvelse av tro og håp. Det er privilegiet av å berøre Faderens hjerte gjennom Hans sønn – Jesus Kristus.

 

Bønn er ikke ord men ånd. Bønn er hjertets samtale med Gud. Å kunne be er et privilegium. Det er barnet som kommer til sin himmelske far. Den beste måten å lære å be på er å be.

 

Bønn er ikke en religiøs aktivitet knyttet til spesielle steder og ritualer. Bønn er et uttrykk for vår relasjon med Gud. Jesus sier det slik:

”Kvinne, tro meg, den time kommer da dere ikke skal tilbe Faderen verken på dette fjellet eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For Faderen søker dem som tilber Ham slik. Gud er Ånd, og de som tilber Ham, må tilbe i ånd og sannhet.” (Johannes 4:21-24).

 

Denne muligheten til å kommunisere med vår himmelske Far, er et resultat av gjenfødelsen. Vi har fått Hans Sønns Ånd, som er den Hellige Ånd:

”Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: ”Abba, Far” (Galaterne 4:6)

 

Guds Ord og bønn hører sammen. Det gir næring til bønnen, det hjelper oss til å kjenne Guds vilje i det vi skal be om og det gir oss trygghet og visshet slik at vi kan be med troens overbevisning.

”Og dette er den frimodige tillit vi har til Ham, at om vi ber om noe etter Hans vilje, så hører Han på oss. Og hvis vi vet at Han hører oss, uansett hva vi ber om, så vet vi også at vi har fått oppfylt de bønnene vi har bedt til Ham.” (Johannes 5:14-15).

 

Når vi leser Bibelen blir vi ledet inn i bønnen. Og når vi ber etter å ha fylt oss med Guds Ord, kan den Hellige Ånd lede oss til å be ut fra det vi har fått åpenbaring om i Ordet. Den Hellige Ånd og bønn hører sammen. Han hjelper oss når vi ber og leder oss i det vi skal be om. Og når vi ikke vet hva vi skal be om, gir han oss det vi skal be om, selv om det ikke utrykkes med ord vi selv kan forstå:

”På samme måten hjelper også Ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Han som gransker hjertene, vet hva Åndens sinnelag er, for Han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje.” (Romerne 8:26-27).