FASE 1: JEG.
Dette er lovens veg.
Følger jeg loven blir jeg nok hellig.
Gjør jeg alt Bibelen lærer
må Gud være fornøyd med meg.
Gjøre så godt jeg kan.

 

FASE 2: JEG OG JESUS.
Fremdeles lovens veg.
Jeg må gjøre så godt jeg kan,
men dette vil Jesus hjelpe meg med.
Slik at jeg blir hellig.

 

FASE 3: JESUS OG MEG.

Dette er en mix mellom lovens vei og Åndens vei.
Jesus har tatt min skyld og tilgitt mine synder.
Nå må jeg bare passe på å leve slik Jesus gjorde.
Da blir jeg nok hellig.

 

FASE 4: JESUS.

Dette er Åndens vei.
Nå er det ikke lenger jeg som lever.
men Jesus som lever i meg.
Jeg lever ikke lenger i kjødet,
men Ånden lever i meg.
Jeg har gått over fra dødens lov i mitt kjød
til Åndens lov i Kristus.

 

SKRIFTREFERANSER:

 

"For da vi var i kjødet, ble de syndige lystene vekket ved loven, og de virket slik i våre lemmer at vi bar frukt for døden. 6Men nå er vi løst fra loven, ettersom vi er døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener i Åndens nye vesen, ikke i bokstavens gamle vesen." (Romerne 7:5-6)

 

"Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden." (Romerne 8:1-4)

 

 "Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg." (Galaterne 2:20)
 
 
"For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag." (Filipperne 2:13)