Mange av dagens ungdom virker rastløse. De er stadig på jakt etter noe nytt og annerledes. Det er en slags hvileløs søken etter noe som kan gi livet glede og mening.

 

Og det svinger ofte voldsomt. Høyt oppe i det ene øyeblikket, langt nede i neste. Fra overstadig lykkelig til depresjon...

 

Jeg forstår ikke så mye av det hele. Sannsynligvis fordi jeg selv alltid har vært en relativt stabil person, – og en ganske tilfreds sådan.

 

Slik er det ikke for mange av dagens unge. Det hevdes at nærmere 40% av dem mellom 16-19 år ofte kjeder seg eller hvert fall ganske ofte. Det er liten forskjell mellom kjønnene.

 

En forsker som har studert dette fenomenet, sier at vi i vårt land har et bra utgangspunkt fordi vi har alle goder tilgjengelig.

 

Men vi står ovenfor en annen og viktigere utfordring: Vi må skape mening i våre egne liv. Det er ikke så lett. Hvis du ikke finner mening i det du bruker tiden på, kan du falle inn i kjedsomheten. Da blir den et uttrykk for meningsmangel.

 

Mange vil tro at de fantastiske muligheter dagens unge har, skulle gjøre dem til historiens lykkeligste generasjon. Men slik er det åpenbart ikke. En behøver ikke gå lenger enn til ulike blogger for den slags skyld. Her får vi hver dag tydelig bekreftet det overskriften min sier.

 

Spørsmålet er om ikke vår tid har for sterkt fokus på det ytre og overfladiske. Kanskje livets mening ligger dypere og i forhold mange unge ennå ikke har oppdaget....?