En gutt gikk ombord på en stor båt og spurte kapteinen om han hadde noe arbeid til ham. Han ville hjelpe sin mor som satt trangt i det, fortalte han.

Kapteinen synes godt om gutten og spurte om han hadde noen attester. Men gutten hadde ingen slike – og kapteinen kunne derfor ikke ansette ham.

Gutten vender seg for å gå. Da roper kapteinen på ham og spør hvilken bok han har i brystlommen på jakka si.

”Å” svarer gutten ”det er det nye testamentet mitt.” Kapteinen får den lille boken; åpner den og ser at det er en gave til gutten fra søndagsskolelæreren hans - med hilsen og takk for flittig fremmøte og god oppførsel.

”Se det,” sier kapteinen og nikker, ”her har du jo en bra attest. Deg kan jeg nok bruke. Velkommen ombord!”