Kristenlivet handler ikke om følelser. Om man en dag ikke føler seg fullt så hellig, så tør man gjerne ikke komme frem for Gud i bønn. Man vegrer seg gjerne litt for å be. Fordi Gud er "sikkert skuffet og lei over den jeg er".

En slik fordømmelse av seg selv, er IKKE Bibelsk! Det å nærme seg Gud har ingen ting med følelser å gjøre, men ene og alene på grunn av Jesus blod. Enten man er glad, trist, motløs, sint, opprørt.. osv.. Så kan man komme frimodig frem for nådens trone. Jesus hvet hvordan du har det. Han vil ta seg av deg. Han ønsker å du skal legge dine bekymringer og tunge byrder ved Korset, der hvor alt ble fullendt. DET ER FULLBRAKT!

"For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid." - Hebreerne 4,15-16

Det er Jesu offer, Jesu dyrebare blod, som er grunnen til at vi kan komme frimodig frem i bønn og IKKE på våre følelser. Det handler ikke om hva vi føler. Men det det handler om er rett og slett Jesu blod. Kristus Jesus, Guds Lam, var nok for Gud. Når Gud ser på deg gjennom Jesus, så er du hellig. Du er fullkomment ren uansett hva du føler!

"Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus." - Romerne 8,1

Enda en gang leser vi dette. Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

Vær ikke opptatt med hva du føler, men vær opptatt med hva der står skrevet!

Det er ikke virkningen av ordet i deg, du skal stole på, men selve ordet.

"Men om jeg nå klamrer meg til ordet på denne måten i dag, så frykter jeg for at jeg kommer til å glemme og synde i morgen, - og hva skjer da?"

Ja, det er meget sannsynlig at du vil begå en eller annen synd i fremtiden. Men da skal du huske på, at Kristus gjorde ikke bare opp for de synder som du har gjort, men også for de du kan komme til å gjøre. For da han døde, var alle dine synder ugjorte og fremtidige. Derfor omfatter hans død alle dine synder like fra den dag du ble født og til du går ut av verden. Derfor kan du til enhver tid vende deg til Gud og be om og ta imot syndenes forlatelse (1 Joh. 1,9). Men legg merke til at uten å bekjenne synd, blir synd ikke tilgitt!

"Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet." - 1. Joh. 1,9