Nesten hver person du møter i dag ønsker å forandre sitt liv på en eller annen måte. Men mange synes det er vanskelig å gjøre det.

Men jeg har gode nyheter til deg! Bli oppmuntret! Gud har aldri skapt noen Han ikke kan forandre. Ja, Jesus Kristus kan forandre hvem som helst, når som helst. Spør Saulus som ble Apostelen Paulus og han vil kunne fortelle deg at med Guds hjelp kan du! Spør fiskeren Peter som ble menneskefisker og han vil fortelle deg at med Guds kraft er ingenting umulig! Men Gud gjør ingenting uten sitt ord.

 

Guds Ord er instrumentet, virkemiddelet, verktøyet for den Hellige Ånd for å bringe helbredelse, utfrielse og kraft til forandring. Å la Ordet ha den rette plass i ditt liv er å la Kristus få rett. Å gi Ordet sin plass er å gjøre Kristus til Herre. Hva er hans rette plass? Matteus 22:37-38 sier: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ Dette er det største og første budet."