Dr. Robert P. Wilder skriver: "Forskjellen mellom åndelige og kjødelige kristne synes meg å ligne forskjellen mellom en robåt og en seilbåt. Robåten er avhengig av menneskets muskeler og seilbåten av vinden. For seilbåten er det det viktigste at den holdes i det rette forhold til vinden. Kjødeligsinnede kristne kjemper ofte mot fristeren i egen kraft, den åndeligsinnede derimot passer på at han holder sitt liv i det rette forhold, "til vinden",  Den Hellige Ånd som driver ham fremad. Og takk til Gud, den himmelske vind blåser ikke ustadig, men alltid.

Måtte Gud hjelpe oss alle til å holde vårt liv i det rette forhold til den himmelske "vind", da drives vi alltid fremover."