Et skip synker ikke fordi det går i vannet. Men kommer vannet inn i skipet, da synker det. Slik er det også å være en kristen i denne verden. Han går ikke under fordi han er i verden; men gir han verden rom i hjertet, kan man ta alvorlig skade og gå fortapt...


"...Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende." (Jakob 4:4)
 
"Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne." (Romerne 12:2)