Du Herrens tjener...

Kle deg i en innvendig pryd, for du står i tjeneste hos den allseende Gud, som ser til hjertet.

Hent kraft gjennom bønnen, for embedet er Herrens og du er bare et svakt leirkar.

Må sannheten styre dine lepper, for de bør ta vare på læren.

Kjærligheten styre ditt hjerte, for du er nådens sendebud.

Frimodighet utruste din sjel, for du går den i den store Herrens ærend.

Bitterhet må aldri besmitte din nidkjærhet, for du er en hyrde, ikke en herre.

Egennytte må aldri smitte dine gjøremål, for sjelskamp må ikke være kamp for ond vinning.

Mismot gjøre deg aldri nedslått, for Herren gir veksten.

Forkynn Ordet uavkortet, så du åpner øynene på de ukyndige, rykker puten unna sikkerheten, river dekket fra hykleriet, løfter byrden av de betyngede, for Gud vil ikke at noen skal gå fortapt.

La hver preken være som det var den siste både for deg og de som hører på.

Bekjenn for ditt eget hjerte, så stadfester du selv nåden.

Ved utdeling av nattverden skal du ikke bare være et verktøy, men samtidig være en åndelig deltager i nådens skatter.

Din Frelsers hyrdehjerte være ditt forbilde i tjenesten, din glede under byrden og ditt forsvar ved oppgjøret.

Dine ord være salighetens frø, din vandel være de andres veiviser, dine bønner Satans nederlag og din død en trofast tjeners ferd i sin Herres glede.

Teksen over er en fornorsket versjon av en innskrift i Riddarholmskyrkan, Stockholm.