"For Esra hadde vendt sitt hjerte til å granske Herrens lov og gjøre etter den, og til å lære folk lov og rett i Israel." - Esra 7,10

 

1. Esra gransket Herrens lov

"For Esra hadde vendt sitt hjerte til å granske Herrens lov" - Esra 7,10

Det var ikke bare med hode og forstand at Esra gransket Herrens lov, som dessverre mange synes å gjøre i våre dager. Nei, hjertet måtte være med, og det måtte være vendt til både Gud og mennesker. La oss som leser Guds ord, følge Esra's eksempel her.

Det var heller ingen overfladisk lesning Esra. Det står at han hadde vendt sitt hjerte til å granske Herrens lov, og den som gransker, søker intenst.

Den fremgangsmåte må også du og jeg benytte, om vi skal oppdage noe av verdi i Herrens lov. For Herren sier: "dersom du leter etter den som etter sølv og graver etter den som etter skjulte skatter, da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud." - Ord. 2,4-5

 

Hva finner vi i Herrens lov?

1. Der finner vi føde, drikke og velsignelse for våre udødelige sjeler.

Og det er nettopp hva vi trenger, for Jesus sier: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. (Matt 4,4)

"Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melken, for at dere ved den kan vokse til frelse" (1. Peter 2,2)

2. Der finner vi også Guds visdom og vilje åpenbart

"Herrens lov er fullkommen, den omvender sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis. Herrens forskrifter er rette, de gleder hjertet. Herrens bud er rent, det opplyser øynene." (Salme 19,8-9)

 

2. Esra praktiserte hva han leste

"Og gjøre etter den" - Esra 7,10

Dette er også et vanskelig punkt for oss, nemlig å leve etter det vi leser. Men Gud vil også gi oss nåde til det, når vi er ærlige for ham og ønsker å gjøre hans vilje.

Derfor oppmuntrer han oss også til å være Ordets gjørere og ikke bare dets hørere, hvor vi dårer oss selv. Måtte vi si med Job: "Fra hans leppers bud vek jeg ikke. Fremfor min egen lov aktet jeg på hans munns ord." (Job 23,12)

Eller med David: "Å gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte." (Salme 40,9)

"For dette er kjærligheten til Gud at vi holder fast på hans bud. Og hans bud er ikke tunge." (1. Joh 5,3)

1. Ved å praktisere det Gud befaler, får vi en større og større kjennskap til Gud og hans lære.

Om dette sier Jesus: "Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv." (Joh 7,17)

"Om dere vet dette, da er dere salige, så sant dere gjør det." (Joh 13,17)

2. Ved å praktisere Guds ord, blir vi også stående i prøvens stund.

"Derfor - hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell." (Matt 7,24-25)

 

3. Esra underviste andre

"Og til å lære folk lov og rett i Israel" - Esra 7,10

Først gransket han, så praktiserte han hva han leste, og så lærte han andre.

I dette er det en harmoni.

Og denne fremgangsmåten behager Gud. Derfor leser vi også i det foregående vers at Guds gode hånd var over Esra og velsignet ham i alle hans gjøremål.

La oss følge Esra's eksempel, idet vi retter våre hjerter til å granske Herrens lov og gjøre etter den, så vil også Guds hånd være med oss og velsigne oss i all vår gjerning.

"For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse." (1. Tess 4,7)

"Jag etter fred med alle, og etter helliggjørelse. For uten helliggjørelse skal ingen se Herren." (Heb 12,14)

"Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv." (Rom 6,22)