"Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden ville ikke strekke til om jeg skulle fortelle om GIDEON, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profetene." (Hebreerne 11:32)
 
Her starter en oppramsing, fordi Hebreerbrevets forfatter ikke lenger kan ta seg tid til å omtale hver enkelt i detalj. Men navn som nevnes her, gir oss flotte assosiasjoner. Dette gjelder ikke minst også historien om Gideon. Gideon er et eksempel på hvordan Guds visjon og drøm kan ta tak i en manns liv. Da Guds engel kom til Gideon, var Gideon både redd og frustrert.
 
"Og Herrens engel kom og satte seg under eiketreet i Ofra, der Joasj av Abieser-ætten rådde. Gideon, sønnen hans, sto da og tresket hvete i vinpressen for å berge kornet fra midianittene.Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham: Herren er med deg, du djerve kjempe!Men Gideon sa til ham: Hør på meg, Herre! Er Herren med oss, hvorfor har da alt dette rammet oss? Og hvor er alle hans undergjerninger som våre fedre har fortalt oss om, når de sa: Førte ikke Herren oss opp fra Egypt? Men nå har Herren forlatt oss og overgitt oss i midianittenes hånd. Da vendte Herren seg til ham og sa: Gå av sted, så sterk som du er, så skal du frelse Israel av midianittenes hånd! Har ikke jeg sendt deg?Men han sa til ham: Å, Herre! Hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min ætt er jo den ringeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.Da sa Herren til ham: Jeg vil være med deg, og du skal slå midianittene ned til siste mann." (Dommerne 6:11-16)
 
Gud taler om det som ikke er til, som om det var til. Derfor sa Gud til Gideon: "Herren er med deg, du djerve kjempe! Gå så sterk som du er!" Men Gideon protesterte. Han følte seg verken sterk eller modig, og han syntes Guds budskap var ganske malplassert. 
 
Men Gud gir seg ikke så lett. Han gav ikke opp med å bearbeide Gideons negative motforestillinger. Gideon hadde et lavt selvbilde. Men Gud hadde store tanker om Gideon, selv om han hadde små tanker om seg selv. Gud kalte ham for en djerv kjempe! 
 
Det som er aller mest oppmuntrende når vi leser videre om Gideon, er at Guds tanker slo igjennom i hans liv. Hans sinn ble fornyet. Hans innstiulling ble forandret, slik at den kom i overensstemmelse med Guds tanker om ham. Dette er budskapet til deg og meg i dag: La oss tenker slik som Gud tenker om oss. Guds tanker er ikke Janteloven. Gud sier ikke at vi er ingenting og kan ingenting!

Gideon blir så frimodig og sterk at Israels hærførere etter hvert bruker slagordet: "For Herren og for Gideon!" Det er utrolig hva Gud kan gjøre gjennom et menneske når det dårlige selvbildet forsvinner og troen og frimodigheten seirer...