"Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden ville ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, SAMSON, Jefta, David og Samuel og profetene." (Hebreerne 11:32)
 
Vi kan ikke ta for oss hvert eneste navn i denne listen, men Samson har et svært interessant budskap til oss i dag. Historien om Samson starter med at hans foreldre får englebesøk, og får vite hvordan deres sønn skal bli til frelse og utfrielse for israelittene.
 
"Det var en mann fra Sora, av danittenes ætt, som hette Manoah. Hans kone var ufruktbar og hadde aldri hatt barn.Og Herrens engel åpenbarte seg for kvinnen og sa til henne: Se, du er ufruktbar og har aldri hatt barn. Men du skal bli med barn og føde en sønn.Så ta deg nå i vare og drikk ikke vin eller sterk drikk og et ikke noe urent!For nå skal du bli med barn og føde en sønn. Det skal ikke komme rakekniv på hans hode, for barnet skal være en Guds nasireer fra mors liv. Han skal begynne å frelse Israel fra filistrenes hånd." (Dommerne 13:2-5)
 
Israel var plaget av Filisterne, men Guds Ånd kom over Samson, slik at han fikk overnaturlig styrke. Dette gjør at han leder Israels barn til seier over Filisterne. Vi kan lese mer om dette i Dommerne 13 - 15.
 
Dette er et mektig budskap til oss om hvordan Guds Ånd kan gjøre oss til noe langt mer enn det vi har menneskelige forutsetninger for. Mange har framstilt Samson som en kraftig og muskulløs kjempe, men dette tror jeg ikke stemmer med Bibelen. Vi ser nemlig at den dagen Guds kraft viker fra ham, blir han like svak som alle andre. Dette gir oss grunn til å anta at Samson hadde et utseende og en kroppsbygning som en vanlig mann, ikke noe utenom det vanlige. 
 
Men hemmeligheten til Samsons styrke var Den Hellige Ånds salvelse! Da Guds Ånd kom over ham, kunne han løfte hele byporten og bære den flere mil! (Dommerne 16:3) Ingenting kunne stanse ham. Han kunne rive løver i fillebiter!
 
Men samtidig er Samsons liv en tragisk skildring. Synd kom inn i Samsons liv og ledet ham på avveier. Han var svak for kvinner, og dette benyttet djevelen seg av, for å føre ham til fall. Dermed får vi historien om Samson og Dalila. En historie som til slutt leder til Samsons død.
 
Likevel står Samson nevnt blant troens helter. Hvorfor? Jo, fordi han ydmyket seg og fikk ny nåde! Dette er et mektig vitnesbyrd om Guds kraft og vilje til å tilgi, gjenopprette og restaurere. Samson fikk styrken tilbake på slutten av sitt liv, og de han drepte i sin død, var flere enn de han hadde drept i hele sitt liv. Han fikk en verdig avslutning på sin tjeneste, da Guds kraft kom over ham på nytt, og han rev ned avgudstempelet.
 
"Så samlet filistrenes høvdinger seg for å bære fram et stort slaktoffer for sin gud Dagon og for å holde fest, for de sa: Vår gud har gitt vår fiende Samson i vår hånd.Da folket fikk se ham, priste de sin gud og sa: Vår gud har gitt vår fiende i vår hånd, han som herjet landet vårt og slo så mange av oss i hjel.Mens de nå var glade og vel til mote, sa de: Hent Samson hit for at han kan underholde oss! Så hentet de Samson ut av fangehuset, og han underholdt dem. De stilte ham mellom søylene.Da sa Samson til den gutten som holdt ham i hånden: Slipp meg, la meg få ta i søylene som huset hviler på, og støtte meg til dem!Men huset var fullt av menn og kvinner. Alle filistrenes høvdinger var der. Og på taket var det omkring tre tusen menn og kvinner som så på at Samson underholdt dem.Da ropte Samson til Herren og sa: Herre Herre! Kom meg i hu og styrk meg bare denne ene gangen, min Gud, så jeg kan få hevne meg på filistrene med én hevn for mine to øyne!Så tok Samson tak i de to mellomste søylene som huset hvilte på, og trykte seg inn til dem. Den ene grep han om med sin høyre hånd, og den andre med sine venstre hånd.Og Samson sa: La meg dø sammen med filistrene! Så bøyde han seg fremover av all sin makt. Da falt huset sammen over høvdingene og over alt folket som var der inne. De som han drepte i sin død, var flere enn de han hadde drept i sitt liv." (Dommerne 16:23-30)
 
Dette bekrefter Guds Ord, som sier om Gud at når det kar han gjord ble mislykket, gjorde Han det om igjen til et annet kar, slik Han ville ha det.
 
"Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren:Stå opp og gå ned til pottemakerens hus, der vil jeg la deg høre mine ord.Jeg gikk da ned til pottemakerens hus. Og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven.Og det karet som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det." (Jeremia 18:1-4)
 
Gud gir aldri opp noen, selv om ting kan gå galt her i livet. Gud er full av nåde, barmhjertighet og tilgivelse, om vi bare ydmyker oss og vender om til Ham. Da vil Han gjenopprette det ødelagte karet, og gjøre det om igjen til et annet kar. La derfor historien om Samson stå der som et troens budskap om at det fins gjenopprettelse!