“Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.” (2 Korinter 3:18)

Gud ønsker å forvandle oss, slik at vi kan få et ”riktig bilde” av de åndelige sannheter. Han ønsker å fylle oss med sin egen kunnskap, slik at vi kan se på de åndelige sannheter med "Guds øyne".

 

Når vi lærer å kjenne Gud og Hans Ord, er en prosess som starter i vårt sinn. Denne prosessen kalles "Sinnets fornyelse".

“Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.” (Romerne 12:2)

Det er Guds Ord som fornyer våre sinn og endrer vår måte å tenke på. Derfor må vi fortsette å lese Bibelen for å få Guds Ord til å bli en del av oss selv. Da vil vi mye lettere kunne handle riktig i ulike situasjoner, ta de rette avgjørelser i livet, og våre tanker og meninger vil være mer samstemt med Guds vilje.

Det er særlig fem ting som Gud gjennom sitt Ord virkelig vil at vi skal vite, og det er:

1. Hva Bibelen lærer om Gud
2. Hva Bibelen lærer om Jesus
3. Hva Bibelen lærer om Den Hellige Ånd

4. Hva Bibelen lærer om engler og demoner
5. Hva Bibelen lærer om oss mennesker


Vi skal derfor ta en titt på disse fem sannhetene, og studere dem ut fra Guds ord. Vi vil prøve å danne oss et riktig bilde av Gud, Jesus, Den Hellige Ånd, engler, demoner og et riktig bilde av oss selv - alle basert på Bibelen!