Det er delte meninger om hvorvidt noen av lignelsene som er tatt med i følgende liste, strengt tatt hører hjemme i denne kategori.

 

Matteus

Markus

Lukas

Johannes

Et rike i strid med seg selv

Matt 12,25-30

Mark 3,23-27

Luk 11,15-23

 

Lyset i staken

Matt 5,15

Mark 4,21

Luk 11,33

 

Huset på fjell eller sand

Matt 7,24-27

 

Luk 6,47-49

 

Ny lapp på et gammelt klede

Matt 9,16

Mark 2,21

Luk 5,36

 

Ny vin i gamle skinnsekker

Matt 9,17

Mark 2,22

Luk 5,37

 

Blinde veiledere

 

 

Luk 6,39

 

Splinten og bjelken

Matt 7,3-5

 

Luk 6,41-42

 

Perler for svin

Matt 7,6

 

 

 

Treet og fruktene

Matt 7,17-20

 

Luk 6,43-45

 

Om å tilgi

 

 

Luk 7,41-50

 

Såmannen

Matt 13,1-23

Mark 4,1-20

Luk 8,4-15

 

Såkornet

 

Mark 4,26-29

 

 

Ugresset i hveten

Matt 13,24-30

 

 

 

Sennepskornet

Matt 13,31-32

Mark 4,30-32

Luk 13,18-19

 

Surdeigen

Matt 13,33

 

Luk 13,20-21

 

Skatten i åkeren

Matt 13,44

 

 

 

Den verdifulle perle

Matt 13,45-46

 

 

 

Fiskenoten

Matt 13,47-48

 

 

 

Den ubarmhjertige tjerner

Matt 18,23-35

 

 

 

Den barmhjertige samaritan

 

 

Luk 10,25-37

 

Den pågående vennen

 

 

Luk 11,5-8

 

Den rike bonden

 

 

Luk 12,16-21

 

Den våkende tjener

 

 

Luk 12,35-40

 

Den kloke husholder

Matt 24,45-51

 

Luk 12,42-48

 

Det ufruktbare fikentre

 

 

Luk 13,6-9

 

Bryllupsgjesten

 

 

Luk 14,7-11

 

Det store gjestebudet

 

 

Luk 14,15-24

 

Å beregne omkostningene

 

 

Luk 14,28,33

 

Det tapte får

Matt 18,12-14

 

Luk 15,1-7

 

Den tapte sølvpenning

 

 

Luk 15,8-10

 

Den bortkomne sønn

 

 

Luk 15,11-32

 

Den uærlige forvalteren

 

 

Luk 16,1-13

 

Den rike mann og Lasarus

 

 

Luk 16,19-31

 

Det rette tjenersinn

 

 

Luk 17,7-10

 

Den urettferdige dommer

 

 

Luk 18,1-8

 

Fariseeren og tolleren

 

 

Luk 18,9-14

 

Arbeiderne i vingården

Matt 20,1-16

 

 

 

De betrodde pengene

 

 

Luk 19,11-27

 

Det sanne vintre

 

 

 

Joh 15,1-8

Den gode hyrde

 

 

 

Joh 10,1-16

De to sønner

Matt 21,28-32

 

 

 

Vingården

Matt 21,33-46

Mark 12,1-12

Luk 20,9-19

 

Kongesønnens bryllup

Matt 22,1-14

 

 

 

De ti jomfruer

Matt 25,1-13

 

 

 

Talentene

Matt 25,14-30

 

 

 

Fårene og geitene

Matt 25,31-33